ד"ר עליזה לביא

ד"ר
בחל"ת בכנסת
ד"ר עליזה לביא
ד"ר עליזה לביא