ד"ר צוריאל ראשי מהמרכז לתקשורת ודתות בביה"ס לתקשורת, משתתף בכנס שלוחי חב"ד העולמי בניו-יורק 2012