מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בארץ ישראל/ ד"ר רבקה שפק-ליסק