יסודות התקשורת - מושגים ומודלים

שלחו לחבר

שלום רב,

עם קבלתכם לתואר שני בתקשורת פוליטית חויבתם בקורס ההשלמה- יסודות התקשורת: מושגים ומודלים.

בניסיון ליצור עבורכם מענה מתאים להשלמת החומר הנדרש יצרנו סילבוס המאגד למעשה ארבעה קורסי מבוא ( מבוא לתקשורת המונים, התקשורת בישראל, רטוריקה ותקשורת חדשה). כדי להקל עליכם, העלינו את רב חומרי הקריאה לאתר, יחד עם זאת, בשל שמירה על זכויות יוצרים אנו מנועים מלהעלות חומרים מעבר למכסה הנדרשת בחוק. על כן, את החומר החסר (מודגש בצבע כחול ובשתי כוכביות בסילבוס המצורף)-  עליכם לאתר בספריית שמורים של מדעי החברה בבניין מקסיקו (213).

רמת בקיאות בפרטי הקריאה: חשוב לסגל קריאה שתבחין בין עיקר לטפל. כך, לדוגמא לא תידרשו לזכור תאריכים או שמות שוליים אלא יותר תהליכים, מגמות, עיקרי התיאוריות והרעיונות העיקריים המופיעים בטקסט. מצ"ב קטע קצר מתוך החומר ושאלה לדוגמא בבחינה.

קצת על הבחינה:33  שאלות סגורות (אמריקאיות) מתוך 35, ללא חומרי עזר.

 

לצורך קבלת פטור מקורס ההשלמה בתקשורת החל מתשע"ח, עליכם לקבל ציון של 80 לפחות.

אני מאחלת לכולכם בהצלחה

ד"ר כלילה מגן

 

סילבוס הקורס - יסודות התקשורת מושגים ומודלים

שער א'- מבוא לתקשורת המונים

א 1 -  כספי: 25-10, 57-30 , מקווייל: 51-26, 69-60

א 2- בלונדהיים ושיפמן: 59-22, כספי: 117-109

א 3- מקוויל 267-254, מקוויל 315-286

א 4- מקווייל 240-201, מקווייל 275-267

א 5- מקווייל 233-229, רועה 58-37

א 6- גיטלין 164-144, כספי 19-12, 33-20, 59-34, מקווייל 453-444, מקווייל 535-522, מקומבס ושו 121-109, נואלה נוימן 131-122, פיסק 190-173

א 7- לימור, לשם ומנדלזיס 43-26

שער ב'- התקשורת בישראל

ב 5 - אזרחי, גושן ולשם 23-14תאני-הררי, ושוורץ אלטשולר 58-27

ב 6 - כספי ולימור 188-144, לביא 10-1 (355-320), לביא 20-11 ( 355-320)

שער ג'- רטוריקה

ג 1 - אריסטו 41-9, פרלמן 22-8

ג 2 - ברג 57-47, גלסנר ושוורץ 15-1 ( 531-489), גלסנר ושוורץ 26-16 (531-489)

ג 3 - צור 110-64, קורזון 41-40, 108-95

ג 5 - קנטי 68-9

שער ד'- תקשורת חדשה

ד 1 - מקוויל 180-151, מקוויל 631-621, קסטל 80-1 (21-3), קסטל 160-81 (21-3), קסטל 240-161 (21-3), קסטל 320-241 (21-3), קסטל 460-401 (21-3)

ד 2 - כהן-אביגדור וליימן-ווילציג 105-66, ליימן-ווילציג 80-1 (236-199), ליימן-ווילציג 161-81 (236-199), ליימן-ווילציג 220-162 (236-199),

         ליימן-ווילציג 300-221 (236-199), ליימן-ווילציג 392-301 (236-199)

ד 3 - דרור 35-8, דרור 116-79, מורזוב 30-1, סורוביצקי 45-21, סורוביצקי 98-87