מלגות ע"ש מלטון שייר לסטודנטים מצטיינים

מלגות ע"ש מילטון שייר לסטודנטים מצטיינים

המרכז לתקשורת בינלאומית מזמין סטודנטים בעלי נתונים גבוהים שמעוניינים לפעול בתחומי הדיפלומטיה הציבורית להגיש בקשה למלגה ע"ש מילטון שייר לסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ז.

מקבלי המלגה יתמחו במרכז לתקשורת בינלאומית בהיקף משתנה, עד תום השנה האקדמית, על פי תפקידים קבועים מראש,ובנוסף ייקחו חלק פעיל בימים הפתוחים של ביה"ס לתקשורת.

סוגי המלגות ודרישותיהן:

 1. מלגות ע"ס 5000 ₪, התמחות בהיקף של 120 שעות סה"כ, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • סיוע במחקרים שמבוצעים במרכז ע"י ראש המרכז
  • פרויקט ארגוני בנושאי דיפלומטיה ציבורית ישראלית
 2. מלגות ע"ס 2000 ₪, התמחות בהיקף של 50 שעות סה"כ, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • ארגון וניהול סדנה מתקדמת לדיפלומטיה ציבורית
  • ארגון וניהול כנס בנושא החרם נגד ישראל
  • ארגון וניהול כנס בנושא יחב"ל ודיפלומטיה ציבורית
  • ארגון וניהול יום עיון בנושא אקטואלי
  • ויקיפד – כתיבה ועריכה של תכנים רלוונטיים בויקיפדיה

תנאים להגשת מועמדות:

 1. סטודנטים לתואר ראשון או שני בתקשורת, או סטודנטים בכלל התחומים שהינם בוגרי הסדנה בדיפלומטיה ציבורית.
 2. שירות צבאי/לאומי מלא ומשמעותי.
 3. יכולות ביטוי וכתיבה גבוהות בעברית ובאנגלית.
 4. ממוצע ציונים 88 ומעלה.
 5. להתמחות מחקרית – נדרשת יכולת מחקר עומק ואנגלית ברמת שפת אם.

את הבקשות יש לשלוח דוא"ל לכתובת cic.center@mail.biu.ac.il  בצירוף המסמכים הבאים עד 23 במרץ 2017:

 1. קו"ח מפורטים שבראשם מופיע בבירור הסטטוס האקדמי – שנה, תואר (ראשון/שני), מסלול לימודים.
 2. מכתב המלצה.
 3. כתיבת פסקה עד 250 מילים בעברית, על אחד מהנושאים ברשימה המצורפת מטה.
 4. כתיבת פסקה עד 250 מילים באנגלית, על נושא אחר מהנושאים ברשימה המצורפת מטה.
 5. יש לציין בגוף הדוא"ל לאיזו מלגה מוגשת המועמדות, ולאילו תפקיד/ים.

*

 המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי המלגות בכל עת

 

Topics 

 1. Present a picture of the population diversity of the Israel.
 2. Discuss Jerusalem’s historic and current significance to the Jewish people.
 3. Describe Israel’s contributions to the world.
 4. How can we combat the delegitimization and demonization of Israel?
 5. What impact the BDS (boycott, divestment & sanctions) movement has on the peaceful coexistence between the Israelis and the Palestinians?
 6. Is anti-Zionism the new face of anti-Semitism?
 7. What should Israel’s future strategy be in negotiating the release of kidnapped soldiers in exchange for large numbers of captured terrorists?
 8. Can there ever be real peace between Israel and the Palestinians?
 9. How should Israel manage the threats at the ICC (International Criminal Court) and other manifestations of lawfare?
 10. Your choice - select a relevant topic, related to Israel, that you may want to write about.