מערכת שעות תש"פ - תואר ראשון ושני

שלחו לחבר

להלן מערכת השעות עבור סטודנטים הלומדים תואר ראשון בבית הספר לתקשורת על פי חלוקה לשנים.

מערכת השעות בנוייה כך:

תא שלם - קורס שנתי

תא חצוי: צד ימין  סמסטר א,  צד שמאל סמסטר ב

כל סטודנט נדרש להירשם לקורסים הרלוונטיים על פי תכנית הלימודים שלו ועל פי ההנחיות לרישום כפי שמפורסמות במערכת האילנט.

סטודנט שצריך סיוע בבניית המערכת יוכל לפנות לצוות בית הספר בכל עת.

לתשומת ליבכם, ייתכנו שינויים במערכת השעות

 

מערכת שעות לשנה א תש

מערכת שעות לשנה ב תש

מערכת שעות לשנה ג' תש

 

להלן מערכת השעות עבור סטודנטים הלומדים תואר שני בתקשורת פוליטית בבית הספר לתקשורת על פי מסלולים

מערכת השעות בנוייה כך:

תא שלם- קורס שנתי

תא חצוי: צד ימין סמסטר א, צד שמאל סמסטר ב

כל סטודנט נדרש להירשם לקורסים הרלוונטיים על פי המסלול בו הוא לומד ( א / ב) ועל פי הנחיות הרישום כפי שמפורסמות במערכת אילנט.

סטודנט שצריך סיוע בבניית המערכת יוכל לפנות לצוות בית הספר בכל עת.

 

מערכת שעות מסלול א' תקשורת פוליטית תש

מערכת שעות מסלול ב' תקשורת פוליטית, תש