מערכת שעות תשע"ז - תואר ראשון ושני

שלום רב,

להלן מערכת השעות עבור סטודנטים הלומדים תואר ראשון בבית הספר לתקשורת על פי חלוקה לשנים.

מערכת השעות בנוייה כך:

תא שלם - קורס שנתי

תא חצוי: צד ימין  סמסטר א,  צד שמאל סמסטר ב

כל סטודנט נדרש להירשם לקורסים הרלוונטיים על פי תכנית הלימודים שלו ועל פי ההנחיות לרישום כפי שמפורסמות במערכת הפריא"ל.

סטודנט שצריך סיוע בבניית המערכת יוכל לפנות לצוות בית הספר בכל עת.

 

מערכת שעות לשנה א' תשע"ז

מערכת שעות לשנה ב' + ג תשע"ז

 

להלן מערכת השעות עבור סטודנטים הלומדים תואר שני בתקשורת פוליטית בבית הספר לתקשורת על פי מסלולים

מערכת השעות בנוייה כך:

תא שלם- קורס שנתי

תא חצוי: צד ימין סמסטר א, צד שמאל סמסטר ב

כל סטודנט נדרש להירשם לקורסים הרלוונטיים על פי המסלול בו הוא לומד ( א / ב) ועל פי הנחיות הרישום כפי שמפורסמות במערכת פריא"ל.

סטודנט שצריך סיוע בבניית המערכת יוכל לפנות לצוות בית הספר בכל עת.

 

מערכת שעות תקשורת פוליטית תשע"ז מסלול א'

מערכת שעות תקשורת פוליטית תשע"ז מסלול ב'