ד"ר שמעון פרידקין

ד"ר
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה:

1984 – B.A.: מתמטיקה ופיזיקה, מכון פדגוגי, אוקראינה.

2001 – M.A.הוראת המדעים התמחות בהוראת מתמטיקה: על יסודי, החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, שם של עבודת תזה: "הוראת אנליזה באמצעות תוכניות מחשב פתוחות". 

2010 – Ph.D.: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, שם של עבודת דוקטורט: "הממדים הבסיסיים של חרדת מתמטיקה: המדידה האלטרנטיבית".

 

מחקר והוראה:

2003-2004: יועץ מדעי: כתיבת ספרי מתמטיקה, מכון לקידום האינטגרציה החברתית, אוניברסיטת בר-אילן.

2005-2006: מרצה בקורס "הערכת הישגים לימודיים", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

2010-2011: מרצה בקורס "שיטות מחקר באמצעות SPSS", מחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אלן.

2011: מרצה בקורס "שיטות מחקר מתקדמות", בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן.

פירסומים

Mevarech, Z. R., & Fridkin, S. (2005). The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning, and metacognition. Metacognition and Learning, 1, 85-97.

תחומי מחקר

שיטות מחקר, סטטיסטיקה