ד"ר דויד לוין

דוא"ל
ddnsle@gmail.com
  קורות חיים

  לתואר הראשון למדתי קולנוע ובהמשך ביימתי וערכתי עשרות סרטי הדרכה, לאחר מכן השלמתי תואר שני ושלישי בתקשורת.

  אני מלמד כעשרים שנים באוניברסיטה הפתוחה ומזה עשר שנים במסלול האקדמי של המכללה למנהל. אני משמש כמורה אורח בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן משנת 2014. 

  במקביל להוראה אני עוסק כל השנים במחקר. עד כה הייתי שותף בכתיבה של שני ספרים ופרסמתי כעשרים מאמרים ופרקים בספרים אקדמיים ובארץ ובחו"ל, לצד מאמרי דעה בעיתונות הארצית והמקצועית. תחומי העיסוק שלי כיום הם מתחום לימודי התרבות - אני מתמקד בחקר המשמעות התרבותית של טכנולוגיות בעיני קהליהן.

  לינק לקורות החיים:

  cv_David_Levin.doc

  מחקר

  תחומי מחקר:

  • בני נוער ילדים וטכנולוגיות תקשורת
  • היבטוריות חברתיות של טכנולוגיות
  • ייצוג של סוגיות וקבוצות במרחב הציבורי הפרופסיה העיתונאית
  • היבטוריה אינטלקטואלית של מחקר התקשורת
  קורסים

  קורס M.A

  • גישות ותיאוריות בתקשורת

  פרסומים

  Books

  • Liebes, T. Levin, D. (2013).  Communication as culture – media as culture enviorment . Ranana Open University Press (Hebtew)
    

  • Liebes, T. Levin, D. (2014).  Communication as culture – An Insdie look at the world of Media.  Ranana Open University Press (Hebtew)
    

  Books Editing

  • Katz, E. Yanowitzky, Y and Hass, Levin, D. (eds.) H. (1999). Communication and Leisure in Israel. Tel Aviv, The Open University Press  (Hebrew)
    

  • Regev, M. Levin, D. (eds.)  (2008). Society, Culture and Representation, Raanana: Open University Press

  • Liebes, T. Ragev M. Levin D.(eds.) (2009). Qualitative Research Methods (, Raanana: Open University Press
    

  Refereed Journal Articles

  • Levin, D. (2012): Soccer discourse and the daily life of adolescents in a small Israeli town, Soccer & Society, 13:1, 83-96
    

  • Levin , D.(2012). The cottage ban : the conjunction between news construction and facebook's  social protest,  JOMEC, 1, 2-15
    

  • Levin, D. (2013).  All about "Mistaken" and "Evil" and "Dangerous": Political satire in a time of crisis and the question of the public sphere.  Humor Mekuvvan: Research Journal in Humor Studies, 2, 7-22.  (Hebrew)
    
  • Levin, D.  (2013) "other", "us" or "negotiators": Three research themes on young people and their culture. Gilui Daat, 4, `13-40 ( Hebrew)
    
  • Levin, D. (2013) ‘Breaking the spell: Have cell phones transformed reservists’ timeout?   International Journal of cultural studies. 16 (6) pp. 659-672
  • Levin, D. Ramer Biel, S. (2013 ). Meet me at the Coconut Gate at 8.30: ‘Mikmak’ as a site of socialization Communication Management Quarterly,  29, 125-146

   http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM29-SE-Web.pdf
    

  • Levin, D. Barak-Brandes, S. (2014). Belonging to neo-tribes or just glocal youth talk: Jewish Israeli adolescent girls representing themselves on Facebook , Northen Lights. 12(1) pp. 69-85.  
    

  • Barak-Brandes, S. Levin, D. (2014). “Like my Status”: Israeli Girls Constructing Their Social Connections on the Facebook Social Network". Feminist Media Studies, 14 (5), 743-758.  
    

  • Levin, D. (2016). On Humor and social Borders (Geast editor introduction). Humor Mekuvvan: Research Journal in Humor Studies, 6, 4-6 (Hebrew)
    

  • Levin, D. (2016). The Political Rival as an “Unruly” Woman: Gender Representation of Body, Voice and Space in Israeli TV Satire, Humor Mekuvvan: Research Journal in Humor Studies, 6,   69-85 (Hebrew)
    

  • Levin, D. (2016) The Springtime of Their Life: Body and Narrative in Israeli Cinema, Mootar, 22, 25-33  (Hebrew)

    

  • Levin, D. (2016) To touch the knowledge: Why we must keep on using paper in higher education academic teaching, 6, 45-48. link:
   http://sfile.f-static.com/image/users/176149/ftp/my_files/Articles/articals%202/20042016/Levin%20pp%2044-46.pdf?id=27172318
    

  • Levin, D (2016)  "Like “My Wife and Mother-in-Law”: Mikmak and the Need to Assign a Three-Dimensional Definition for Groups of Children-Consumers", Young consumer, 17(4)  pp.350 - 362. link:
   http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/YC-05-2016-00600
    

  • Levin, D. (2018) " Like Rocks in the Water: Closeness and Imagined Consensus in the Process of Introducing Technologies to Schools, Megamot 53(2)  (Hebrew)
    

  • Levin, D. (2018) On a Thousand Words that Disrupted Pictures: Errors and Dialogue in the Wake of Released Surveillance Camera Footage. Media Frame
    

  Chapters in Books

  • Levin, D. (2004). Discussions about youth culture: their nature, tampare and Language. In Rahav, G. Wozner, Y. and Schwartz, M. Youth in Israel. Tel Aviv: Tel Aviv University.
    

  • Levin, D.(2008) ). The end of male Fraternity: The mobile phone and reserve military duty. In Cohen, A.A Lemish, D. and Schejter, A. Wonder-Phone in the land of Miracles: The Mobile Phone in Israel. Hampton press. 
    

  • Levin, D. (2011)  “’Because it’s not really me:’  Student films and their potential as alternative media” In Fisherkeller, J.(ed.) International Perspectives on Youth Media: Cultures of Production & Education. Peter Lang Publishers, Inc.
    

  • Levin, D. (2015) . The role of place and metaphor: A cultural explanation for the legitimacy of on-line dating in Israel.  In :  Degim, A. Johnson, A. And Fu T.  (ed.)  Online Courtship: Interpersonal Interactions Across Borders.  Amsterdam: Institute of Network Cultures
    

  • Levin, D. and Barak-Brandes, S. (2014) Information? conversation? action? Gabriel Tarde model and online protest in the eyes of Jewish - Israeli teenage Girls. In Patrut, B (ed.) Social Media in Politics: Case studies pp.  337-363), Heidelberg Springe.
    

  • Levin, D. (2015) . The role of place and metaphor: A cultural explanation for the legitimacy of on-line dating in Israel.  In :  Degim, A.   Johnson, A. And Fu T.  (ed.)  Online courtship: Interpersonal interactions across borders (pp.162-182) .  Amsterdam: Institute of Network Cultures, link:
    http://networkcultures.org/blog/publication/no-16-online-courtship-interpersonal-interactions-across-borders/
    

  • Barak-Brandes, S and Levin, D. (2016).  Neoliberalism, Identity, and Agency: Israeli Teenage Girls and Facebook. In   Daemond, P. (ed.) The London Film and Media Reader  (pp,309-318)
    

  • Levin, D. (2018) . The Laughter Rattling our Life: of Humour’s Place in the Political Discourse In Sover A. (ed.) Book of Laughter (pp. 241-262).  Jerusalem: Karmel. (Hebrew). link:
   https://carmelph.co.il/book/hatschok/

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 03/07/2022