פרופ' אילן תמיר

פרופ'
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה:

2003 – BA (בהצטיינות יתרה) תקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן.

2005 – MA (בהצטיינות יתרה) תקשורת, אוניברסיטת בר-אילן.

2009 – תואר דוקטור, תקשורת, אוניברסיטת בר-אילן. נושא הדוקטורט: ספורט, מגדר ותקשורת: נשים בעיתונות הספורט הכתובה בישראל, 2006-1948.

פירסומים

Authored books

 

     Editorial

Galily, Y., Levy, M. & Tamir, I. (Eds.). (2015). Sport and gender in the Israeli society. Herzelya: IDC Publications.

                                   

Articles

                        (a)        Refereed articles

 

1. Tamir, I. (Accepted, 2018). DVR Dodgers – Sport-viewing Habits in the Face of Changing Media Reality.  Time & society [Impact factor 1.206].

 

2. Tamir, I. (2018). Generation 3.0: popularity of the national German Team among Israeli soccer fans.  International review for the sociology of sport, 53 (3), 371-386 [Impact factor 1.914].

 

3. Schleifer, R. & Tamir, I. (2018). Sport as a political tool in the Arab-Isreali conflict.Israel Affairs, 24 (1), 45-61 [Impact factor 0.203].

 

4. Tamir, I. & Roth-Cohen, O. (Accepted, 2018). "Fill in the Form- Full of Money": Advertisements, Gambling and Stereotypes. Movement [Hebrew - IHP].

 

5. Roth-Cohen, O. & Tamir, I. (2017). The winner The Takes It All: Values and Benefits of Israeli Sports Gambling Advertisements. The International Journal of the History of Sport, 34 (7-8), 639-655 [Impact factor 0.326].

 

6. Tamir, I., Galily, Y. & Yarchi, M. (2017). Women, sport and the media: Key elements at play in the shaping of the practice of women in sports journalism in Israel. The European journal of communication research, 42 (2), 441-464 [Impact factor 0.933].

 

7. Tamir, I. & Galily, Y. (2017). When the private sphere hides from the public sphere: The power struggle between Israeli national identity and football fandom. International review for the sociology of sport, 52 (2), 189-208 [Impact factor 1.914].

 

8. Tamir, I. & Limor, Y. (2017). Sportgulation: Courts as 'deus ex machina' in defining the "public interest" in sport broadcasting: The case of Israel. International communication gazette, 79 (2), 190-202 [Impact factor 0.608].

 

9. Limor, Y. & Tamir, I. (2017). The paper ceiling: Under-representation of women on Israeli postage stamps. Media frames, 16, 23-40 [Hebrew – Bar-Ilan rank B].

 

10. Samuel-Azran, Yarchi, M., T. Galily, Y. & Tamir, I. (Accepted, 2017). The impact of political context on news coverage: Covering Qatar in the Israeli press. Media, war & conflict [SJR 0.346]

 

11. Tamir, I. (2016). Choosing to Stay Away: Soccer Fans’ Purposeful Avoidance of Soccer Events.  Time & society - Published Online first [Impact factor 1.257].

 

12. Levental, O., Galily, Y. & Yarchi, M. & Tamir, I. (2016). Imagined communities, the online sphere, and sport: The Internet and Hapoel Tel Aviv Football Club fans as a case study.  Communication and the public, 1 (3), 323-338 [Sage Publication].

 

13. Tamir, I., Galily, Y. & Yarchi, M. (2016). "Here's hoping we get pummeled": Anti-Nationalist Trends Amongst Israeli Sports Fans. Journal of sport & social issues, 40 (1), 3-21 [Impact factor 1.038].

 

14. Galily, Y., Yarchi, M., Tamir, I & Samuel-Azran, T. (2016). Terrorism and sport: A global perspective. American Behavioral Scientist. 60 (9), 1039-1042 [Impact Factor 1.907].
 

15. Galily, Y., Yarchi, M., Tamir, I & Samuel-Azran, T. (2016). The Boston game and the Isis match: Terrorism, media and sport. American Behavioral Scientist. 60 (9), 1057-1067 [Impact Factor 1.907].
 

16. Samuel-Azran, Yarchi, M., T. Galily, Y. & Tamir, I. (2016). Promoting terror or sport? The case of Qatar’s international image. American Behavioral Scientist. 60 (9), 1101-1115 [Impact Factor 1.907].

 

17. Galily, Y., Tamir, I. & Yarchi, M. (2015). From Munich to Boston and from theater to social media: The evolutionary landscape of world sporting terror. Studies in Conflict & Terrorism, 38 (12), 998-1007 [Impact factor 0.49].

 

18. Yarchi, M., Tamir, I. & Galily, Y. (2015). Rallying or criticizing? The media’s coverage of the authorities’ reaction to terror attacks targeting sport events. Studies in Conflict & Terrorism, 38 (12), 1008-1021 [Impact factor 0.49].

 

19. Tamir, I., Limor, Y. & Galily, Y. (2015). Sports: Faster, Higher, Stronger, and Public Relations. Human Affairs, 25 (1), 93-109.

 

20. Tamir, I. & Bernstein, A. (2015). Do they even know the national Anthem? Minorities in service of the Flag – Israeli Arabs in the national football Team. Soccer & Society, 16 (5-6), 745-764.

 

21. Galily, Y., Tamir, I. & Yarchi, M. (2016). Sport coverage in war time: Israeli sport press in the second Lebanon war. Kesher, 48, 40-47 [Hebrew – Bar-Ilan rank B].

 

22. Laor, T., Tamir, I. & Galily, Y. (Accepted, 2015). From the traditional to the present: Radio presence in online platforms in Israel at the turn of the third millennium. Israel affairs[Impact factor 0.203].

 

23. Tamir, I. (2014). The Decline of Nationalism amongst Football Fans. Television and new media, 15 (8), 741-745 [Impact factor 1.365]. 

 

24. Galily, Y. & Tamir, I. (2014). A match made in heaven?! Sport, television and new media in the beginning of the third millennia. Television and new media, 15 (8), 699-702 [Impact factor 1.365].

 

25. Levental, O., Galily, Y. & Tamir, I. (Accepted, 2015). Walls of Goals: The Case of Israeli National Football Stadium in Ramat-Gan. Stadion, 40 (1), 23-37. 

---------------

26. Tamir, I. (2014). "I hope the National Team gets eight in the head": Anti-Nationalist Trends Amongst Israeli Sport Fans. Social issues in Israel, 17, 175-195 [Hebrew].

 

27. Galily, Y., Tamir, I. & Kaufman, H. (2016). She got game?! Women, sport and society from an Israeli perspective. Israel Affairs, 21 (4), 559-584 [Impact factor 0.203].

 

28. Limor, Y. & Tamir, I. (2014). Sport postage stamps in Israel. Movement, 10 (4), 433-452 [Hebrew].

 

29. Limor, Y., Tamir, I. & Shifman, O. (2013). Hadshot Hasport. Kesher, 45, 95-103[Hebrew – Bar-Ilan rank B].

 

30. Tamir, I. & Bernstein, A. (2013). Battlefield Sport: Female Sports Journalists in Israel.Kesher, 44, 20-28 [Hebrew – Bar-Ilan rank B].

 

31. Galily, Y., Tamir, I. & Muchtar, O. (2012). The sport-blogging community and the public sphere: An Israeli perspective. Journal for Communication and Culture, 2 (1), 68-87.

 

32. Limor, Y. & Tamir, I. (2012). Sport, business and politics: It is all about PR. Movement, 10 (2), 197-215 [Hebrew].

 

33. Galily, Y., Tamir, I., Mekel, Y. & Eliakim, A. (2012). Socio-cultural Characteristics of Physical Activity Habits in Israel (1992-2008). International Journal of sociology and public policy, 32 (7/8), 461-479.

 

34. Galily, Y., Tamir, I. &. Levy, M. (2012). The games must go on? The influence of terror attacks on hosting sporting events in Israel. Israel Affairs, 18 (4), 629-644. [Impact factor 0.203]

 

35. Galily, Y., Tamir, I., Mekel, Y. & Eliakim, A. (2011). Get up and go: Changes in physical activities practices in Israel (1992-2008). Social issues in Israel, 12, 140-161. [Hebrew].

 

36. Tamir, I & Galily, Y. (2011). Sport and terror: Sports international organizations policy towards hosting sporting events in Israel in times of terror. Movement, 10 (1), 255-277. [Hebrew].

 

37. Tamir, I. & Galily, Y. (2011). The Human Factor in the Historic Development of Means of Communication. The international journal of the history of sport, 28 (13), 1-19. [Impact factor 0.376]

 

38. Tamir, I. & Galily, Y. (2010). Women's Sports Coverage in Israel: Perception versus Reality. International Journal of Sport Communication, 3 (1), 92-112.

 

     Books Chapter  

 

39. Tamir, I. & Bernstein, A. (2016). Do they even know the national Anthem? Minorities in service of the Flag – Israeli Arabs in the national football Team. In J. Van Sterkenburg & R. Spaaij (Eds.), Mediated football: Representations and audience receptions of race/ethnicity, nation and gender. London: Routledge. (Identical to the article below, but published also as a book).

 

40. Tamir, I., Levy, M. & Galily, Y. (2015). Women's sport coverage in the Israeli media: Imagined reality. In Y. Galily, M. Levy & I. Tamir (Eds.), Sport and gender in the Israeli society. Herzelya: IDC Publications.

--------

41. Zimmerman, M., Tamir, I., Ihle, H., Neiland, J. U. & Tang, J. (2013). A Global Crisis? International perspectives on the state of print sports media. In: P. M. Pedersen (Ed.),Handbook of sport communication (pp. 108-117). New-York: Routledge.

 

42. Galily, Y., Tamir, I. & Berenstein, A. (2014). Utilizing sport to foster peaceful relations: the Israeli case. In: P. M. Pedersen, J. B. Parks, J. Quaterman, & L. Thibault, (Eds.).Contemporary sport management (pp. 40-41). Human Kinetics.

 

            (b)       Unrefereed professional articles and publications

Tamir, I. (2012). Sport, Gender and the media. Athena professional articles issue, 48-53.

 

Galily, Y. & Tamir, I. (2015). Sport in television: Real-time ritual. Panim, 69.

 

Galily, Y., Tamir, I. & Yarchi, M. (2016). From Munich to Boston and from theater to social media: The evolutionary landscape of world sporting terror. Athena professional articles issue, 7, 26-32 (Identical to the article below, but published also in Hebrew)

תחומי מחקר

תחומי המחקר שלי הם:

 • תקשורת הספורט
   
 •  הסוציולוגיה של הספורט
   
 • ספורט וטכנולוגיה
   
 • ספורט, מגדר ותקשורת
   
 • ההיסטוריה של התקשורת