כתבי-עת אקדמיים אלקטרוניים, הנמצאים במערכת הברקט בספריית מדעי-החברה