שלחו לחבר

מפגש ושיח עם בוגרות ובוגרי ביה"ס

מפגש ושיח עם בוגרות ובוגרי ביה"ס
תאריך

מפגש ושיח עם בוגרות ובוגרי ביה"ס במסגרת שיעור סיום חגיגי 

של הקורס "מרצים אורחים" לשנת הלימודים תשפ"ב 

תאריך עדכון אחרון : 20/01/2022