גלם רוני

רוני גלם
תואר
Ph.D
נושא המחקר

המחקר שלי עוסק ביחסי ציבור בעמותות לילדים ולבני נוער בסיכון. המחקר מבקש לגשר על המתח הקיים בין הגישה והצרכים הטיפוליים של מקבלי השירות בעמותות, לבין אלה התקשורתיים. המחקר יאפשר העמקה ובחינה יסודית של פעילות יחסי הציבור של עמותות תוך התייחסות לתקשורת מקוונת, תקשורת משברית ושילוב אסטרטגי וטקטי.

תאריך עדכון אחרון : 08/08/2022