דרוקר-שטרית שירלי

שירלי דרוקר-שטרית
תואר
Ph.D
נושא המחקר

המחקר שלי עוסק בתיווך תקשורתי של פריפריות דרומיות בישראל כפי שעולה מניתוח תוכן מופק משתמשים בגוגל מפות. המחקר יאפשר בחינה 'מלמטה-למעלה' של הבניות מקום בישראל. 

 

תאריך עדכון אחרון : 07/08/2022