ד"ר אביטל-בן עטר מורן

מורן
תואר
Ph.D
נושא המחקר

ד"ר מורן אביטל-בן עטר משמשת פוסט דוקטורנטית בביה"ס לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן. 

מורן השלימה את עבודת הדוקטורט שלה במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, בהנחייתם של פרופ' זוהר קמפף ופרופ' קרן טננבוים-וינבלט. בעבודתה היא בוחנת את יחסי הגומלין בין עיצוב זיכרון קולקטיבי לביסוס סמכות עיתונאית באמצעות מקרה הבוחן של סיקור המוות של דמויות ציבור בעיתונות הכתובה בישראל, כסוגה מובחנת של טקסי אבל מתוקשרים. המחקר התמקד בסיקורי מוות של נפטרים השייכים לשלוש קטגוריות מארגנות: נפטרים שנויים במחלוקת, נפטרים בעלי קרבה מקצועית לעיתונאים ונפטרים המובחנים בחלוקה מגדרית. הוא מבוסס על ניתוח איכותני רחב היקף וארוך טווח של 45 מקרי בוחן ו-1,799 סיפורים חדשותיים שפורסמו בשנים 2020-1956.

תאריך עדכון אחרון : 15/08/2022