קול קורא למשרה תקנית בבית-הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן

אלול, תשפ"ב

ספטמבר 2022‎‎‎‎

בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן מחפש מועמד.ת מצטיין.ת למשרה תקנית במסלול המחקרי. תחילת המינוי: סמסטר ב', תשפ"ג (מרץ, 2023) או סמסטר א', תשפ"ד (אוקטובר, 2023). מטרת הגיוס היא לחזק את האיכות ולהרחיב את המגוון המחקרי והתרבותי בקרב סגל בית הספר לתקשורת.

דרישות:

  • במועד תחילת ההעסקה על המועמד.ת להחזיק בדוקטורט בתקשורת או בתחומים סמוכים כשחקר התקשורת נמצא במוקד המחקר
  • מצוינות מחקרית מוכחת, הבאה לידי ביטוי בפרסומים בכתבי עת מחקריים שפיטים מובילים בתחום התקשורת
  • ניסיון הוראה במוסדות השכלה גבוהה בישראל או בחו"ל
  • עדיפות לחוקר/ת בתחומי תקשורת דיגיטלית

נא להגיש (קובצי PDF בעברית או באנגלית):

  • מכתב פניה (עד עמוד) ופרופיל אקדמי הכולל התייחסות למחקר בהווה ובעתיד (עד שלושה עמודים)
  • קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים מלאה (בהתאם למבנה הזה)
  • עותק דיגיטלי של 2-3 פרסומים אקדמיים נבחרים
  • סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות (אם אפשרי)
  • שתי דוגמאות להצעות לקורסים כולל סילבוסים
  • שלושה מכתבי המלצה שישלחו ישירות על-ידי הממליצים.ות (דוא"ל מצויין למטה)

את הקבצים נא לשלוח לפרופ' חיים נוי, ראש ועדת החיפוש, ביה"ס לתקשורת

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 5290002

ישראל

chaim.noy@biu.ac.il

מועד אחרון להגשה: 14.10.2022, י"ט בתשרי, תשפ"ג. רק פניות רלבנטיות תענינה. ביה"ס לתקשורת אינו מחוייב לקבל הצעה כלשהי.

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2022