מסלול משולב לתואר שני ושלישי

שלחו לחבר

סטודנטים מצטיינים בעלי הישגים יוצאי דופן בלימודי התואר הראשון בתקשורת יוכלו לפנות למסלול המשולב של לימודי תואר שלישי הכולל לימודי תואר שני וכתיבת הצעה לעבודת דוקטור. הדרישות הן:

א. ציון ממוצע של 93 לפחות בלימודי התואר הראשון בתקשורת בבר-אילן. תיקיהם של מועמדים ממחלקות לתקשורת ממוסדות אקדמיים אחרים ייבדקו בנפרד.

ב. איתור מנחה מתאים שמוכן להנחות את המועמד בהתייעצות ואישור היועץ לתואר שלישי.

ג. מועמדים שלא סיימו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ימציאו שתי המלצות של חברי הסגל האקדמי.

ד. סיום כל הקורסים הנדרשים ללימודי התואר השני במסלול א' (עם תזה, למעט קורס תזה שילמד בשנה ב') עד סוף שנת הלימודים הראשונה. 

ה. ממוצע של 90 לפחות בקורסים לתואר שני.

ו. מועמדים יתקבלו לתכנית בסטאטוס "שלא מן המניין" ויעברו לסטאטוס "מן המניין" לאחר אישור הצעת המחקר שלהם לעבודת הדוקטורט ע"י הועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.

ז. סיום כתיבת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור במהלך שנה"ל השנייה. לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הועדה לתואר שלישי הסטודנט יקבל תואר שני מטעם הועדה לתואר שני.

ח. אישור מטעם ראש המחלקה, היועץ לתואר שלישי והמנחה.