תקשורת פוליטית - מסלול ב' ללא תזה

הלימודים לתואר שני הם בתקשורת פוליטית (בשיתוף המחלקה למדעי-המדינה). קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה. 

מוזמנים לצפות בקליפ שלמטה ולקבל תמונה רחבה על הקורסים השונים הכלולים בתואר השני שלנו:

תואר שני בבית הספר לתקשורת בר אילן

מטרות המסלול

המסלול מיועד למי ששואפים לעבוד כמנהלים, עורכים בכירים וכתבים, מפיקים ושדרנים בכל אמצעי התקשורת ובאינטרנט, יועצי תקשורת, פרסומאים, דוברים ואנשי יחסי ציבור הן במגזר הארצי והמקומי והן במגזר הציבורי והפרטי.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע מינימאלי של 80.

 

 

תכנית הלימודים

קורסי חובה

4 ש"ש

קורסי בחירה בתקשורת

6 ש"ש

קורס בחירה במדעי המדינה

4 ש"ש

סמינריון בתקשורת

4 ש"ש

סה"כ

18 ש"ש,

(36 נ"ז)

סטודנטים במסלול ב' צריכים לסיים את כל החובות לתואר תוך שנה קלנדרית. מקבלי תואר שני במסלול ב' אשר ירצו להמשיך לתואר שלישי, יצטרכו להירשם ראשית למסלול השלמת תיזה.  פרטים בתנאי הקבלה לתואר שלישי ומול מזכירות בית הספר לתקשורת.

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה למועמדים שאין להם רקע בתקשורת 

קורסי ההשלמה ייקבעו על פי הרקע האקדמי של כל מועמד.

מס' קורס שם הקורס ש"ש מועד הערות
63-800* יסודות התקשורת:מושגים ומודלים 2 סמסטר א מתוקשב

 

הציון הממוצע הנדרש בקורס ההשלמה הוא 80.

 ללא השגת ציון ממוצע כנ"ל לא ניתן יהיה לסיים את התואר. 

מערכת שעות - מסלול ב' בתקשורת פוליטית

 

ידיעות שפות

עבור סטודנטים הלומדים במסלול ב', ללא תזה אין חובת אנגלית לתואר. 

יהדות- בוגר בר-אילן מחויב בקורס יהדות אחד (2 ש"ש)

          שאינו בוגר בר אילן מחויב בשני קורסי יהדות (4 ש"ש)

          

לימודים בקיץ: קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

 

סילבוסים

שם הקורס מספר הקורס                        מרצה סילבוס
גישות ותיאוריות בתקשורת 71-970-01 ד"ד דוד לוין 71-970-01
גישות ותיאוריות במדעי המדינה 71-802-03 פרופ' אודי לבל יעלה בקרוב
הפוליטיקה של הסקרים
71-038-01 מר מנחם לזר 71-038-01
ניהול דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית
71-040-01 מר שי אטיאס 71-040-01
אומנות הרטוקיה, הופעה מול קהל ומצלמה 71-041-01 גב' רחלי לבבי אברהם  
מוכרים סבל: שיח הטראומה בתקשורת 71-042-01 פרופ' אודי לבל יעלה בקרוב
תעשיית הייצוגים 71-045-01 ד"ר יונתן אילן  
מחאה, מאבק וסוכנות חברתית על המסך 71-046-01 גב' דנה מסד 71-046-01
חופש העיתונות בשגרה ובחירום: אתגרי העידן הדיגיטלי 71-047-01 פרופ' מוטי נייגר  
עיתונאים בקונפליקט: סיקור בעת משבר 71-048-01 פרופ' מוטי נייגר  
פוליטיקה אלגוריתמית: תעמולה בעידן המידע 71-049-01 מר יואב אדלר 71-049-01
קמפיינים פוליטייים ברשתות החברתיות- תכנון וביצוע 71-053-01 מר אריאל סגל 71-053-01
תקשורת דעת קהל ומדיניות 71-656-01 ד"ר יעל בלוך-אלקון 71-656-01
יסודות התקשורת - קורס השלמה 63-800-01 ד"ר כלילה מגן 63-800-01

 

 

יתכנו שינויים של הרגע האחרון וביה"ס רשאי להוריד או להוסיף קורסים בהתאם