תקשורת פוליטית - מסלול ב' ללא תזה

הלימודים לתואר שני הם בתקשורת פוליטית (בשיתוף המחלקה למדעי-המדינה). קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה. 

 

מטרות המסלול

המסלול מיועד למי ששואפים לעבוד כמנהלים, עורכים בכירים וכתבים, מפיקים ושדרנים בכל אמצעי התקשורת ובאינטרנט, יועצי תקשורת, פרסומאים, דוברים ואנשי יחסי ציבור הן במגזר הארצי והמקומי והן במגזר הציבורי והפרטי.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע מינימאלי של 80.

 

 

תכנית הלימודים

קורסי חובה

8 (נקודות זכות)

קורסי בחירה בתקשורת

12 נ“ז

קורס בחירה במדעי המדינה

8 נ"ז

סמינריון בתקשורת

8 נ"ז

סה"כ

36 נ"ז

סטודנטים במסלול ב' צריכים לסיים את כל החובות לתואר תוך שנה קלנדרית. מקבלי תואר שני במסלול ב' לא יוכלו להגיש מועמדות לתואר שלישי. הם יצטרכו להירשם  מחדש ללימודי תואר שני במסלול א' ולהשלים כתיבת תזה. פרטים בתנאי הקבלה לתואר שלישי.

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה למועמדים שאין להם רקע בתקשורת ומדעי המדינה .

קורסי ההשלמה ייקבעו על פי הרקע האקדמי של כל מועמד.

מס' קורס שם הקורס נ"ז מועד הערות
63-800* יסודות התקשורת:מושגים ומודלים 4 סמסטר א מתוקשב
71-001 מבוא למדע המדינה 4 סמס' א' מתוקשב
71-204 סטטיסטיקה ושימושי מחשב 4 סמס' א' פרונטאלי
71-205 שיטות מחקר ושימושי מחשב 4 סמס' ב' פרונטאלי

 

הציון הממוצע הנדרש החל מתשע"ח בכל קורסי ההשלמה הוא 80 ובקורסים הכמותיים נדרש ציון "עובר".

 ללא השגת ציון ממוצע כנ"ל לא ניתן יהיה לסיים את התואר. 

 

מערכת שעות תקשורת פוליטית מסלול ב תשע"ט

 

ידיעות שפות

חובת אנגלית לתואר שני חלה על סטודנטים במסלול א' בלבד.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים - ראה בפרק המבוא).

 

יהדות- בוגר בר-אילן מחויב בקורס יהדות אחד (2 ש"ש)

             שאינו בוגר בר אילן מחויב בשני קורסי יהדות (4 ש"ש)

          

לימודים בקיץ: קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

 

יתכנו שינויים של הרגע האחרון וביה"ס רשאי להוריד או להוסיף קורסים בהתאם