תקשורת פוליטית - מסלול ב' ללא תזה

הלימודים לתואר שני הם בתקשורת פוליטית (בשיתוף המחלקה למדעי-המדינה). קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה. בשנים הקרובות יפתחו מסלולי תואר שני נוספים.

 

מטרות המסלול

המסלול מיועד למי ששואפים לעבוד כמנהלים, עורכים בכירים וכתבים, מפיקים ושדרנים בכל אמצעי התקשורת ובאינטרנט, יועצי תקשורת, פרסומאים, דוברים ואנשי יחסי ציבור הן במגזר הארצי והמקומי והן במגזר הציבורי והפרטי.

 

תנאי קבלה

סיום לימודים לתואר ראשון בתקשורת או במדעי המדינה בממוצע 82 לפחות.

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל סטודנטים העומדים ברף זה עקב ביקושים גבוהים.

 

תכנית הלימודים

קורסי חובה

4 (נקודות זכות)

קורסי בחירה בתקשורת

6 נ“ז

קורס בחירה במדעי המדינה

4 נ"ז

סמינריון בתקשורת

4 נ"ז

סה"כ

18 נ"ז

סטודנטים במסלול ב' צריכים לסיים את כל החובות לתואר תוך שנה קלנדרית. מקבלי תואר שני במסלול ב' לא יוכלו להגיש מועמדות לתואר שלישי. הם יצטרכו להירשם  מחדש ללימודי תואר שני במסלול א' ולהשלים כתיבת תזה. פרטים בתנאי הקבלה לתואר שלישי.

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה למועמדים שאין להם רקע בתקשורת ומדעי המדינה .

קורסי ההשלמה ייקבעו על פי הרקע האקדמי של כל מועמד.

חובה להרשם לקורסים אלה בקיץ שלפני תחילת הלימודים או במהלך השנה במקביל ללימודים.

מס' קורס שם הקורס ש"ש מועד הערות
63-800* יסודות התקשורת:מושגים ומודלים 2 סמסטר א מתוקשב
71-100 מבוא לממשל פופוליטיקה 3 שנתי מתוקשב/פרונטאלי
71-204 סטטיסטיקה ושימושי מחשב 2 שנתי מתוקשב/ פרונטאלי
71-205 שיטות מחקר ושימושי מחשב 2 שנתי מתוקשב/ פרונטאלי

 

סטודנט שנדרש בקורב השלמה בתקשורת, יירשם לקורס השלמה מתוקשב במהלך סמסטר א' .

השלמות במדעי המדינה נלמדות באופן מתוקשב או פרונטאלית במהלך השנה

 

הציון הממוצע הנדרש החל מתשע"ח בכל קורסי ההשלמה הוא 80 ובקורסים הכמותיים נדרש ציון "עובר".

 ללא השגת ציון ממוצע כנ"ל לא ניתן יהיה לסיים את התואר. 

 

מערכת שעות תקשורת פוליטית מסלול ב תשע"ט

 

מסלול ב'  ייתכן פטור על סמך פסיכומטרי או על סמך ציון באנגלית לתואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. ניתן לבדוק זאת סופית מול המחלקה לאנגלית.סטודנט שיחויב בקורס אנגלית יירשם לקורס במעמד הרישום למערכת השעות על פי הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית.

לתשומת ליבכם: ייתכן שקורס האנגלית יתקיים מעבר לימים ולשעות של התכנית.

ביה"ס לתקשורת יקיים בחינת פטור מאנגלית בחודש אוקטובר. לתשומת ליבכם, הבחינה הפנימית של ביה"ס מאפשרת המלצה לפטור בלבד ולא סיווג לרמת אנגלית ולכן יש לגשת קודם לבחינות האוניברסיטאיות ובמידה ולא קיבלתם פטור תוכלו לגשת לבחינה המחלקתית.

סטודנט שלא יקבל פטור מאנגלית ולא יירשם לקורס באנגלית במהלך שנת הלימודים, ייאלץ לפתוח שנת לימודים נוספת , דבר העלול לגרור תשלום נוסף.

יהדות- בוגר בר-אילן מחויב בקורס יהדות אחד (2 ש"ש)

             שאינו בוגר בר אילן מחויב בשני קורסי יהדות (4 ש"ש)

          

לימודים בקיץ: קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

 

יתכנו שינויים של הרגע האחרון וביה"ס רשאי להוריד או להוסיף קורסים בהתאם