תואר שלישי

ביה"ס לתקשורת מקבל כל שנה מספר קטן של מועמדים בולטים ללימודי תואר שלישי.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון או שני בתקשורת ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

תואר שני במסלול מחקרי עם תזה בציון ממוצע של 90 לפחות הן בקורסים והן בתזה.

ראיון עם היועץ לתואר שלישי ד"ר יונתן אילן

 

תכנית הלימודים

לימודי השלמה (על-פי צרכים ספציפיים)

 

1. קורסי חובה:

סמינר מחקר לדוקטורנטים (שנה א')

פרסום, הוראה והעולם האקדמי (1 ש"ש)

שיטות מחקר מתקדמות (1 ש"ש)

2. קורסי בחירה: שני קורסי בחירה מתכנית הלימודים לתואר שני

3. הכנת הצעה לעבודת דוקטור

4. מחקר וכתיבה של עבודת הדוקטור

5. השתתפות בפעילות האקדמית של ביה"ס

 

דרישות נוספות

אנגלית ברמה גבוהה ושפה זרה שנייה (אם נדרשת לכתיבת עבודת הדוקטור) הכנה ואישור הצעה לעבודת דוקטור (תוך שנה וחצי) ♦♦ מחקר וכתיבה של עבודת הדוקטור.

על הדוקטורנטים לסיים את כל החובות לקבלת התואר לרבות עבודת הדוקטור תוך ארבע שנים מיום הקבלה לתוכנית, ולכל המאוחר תוך חמש שנים.

חוברת פרטי מידע תשפ"ב 

 

למעוניינים להגיש מעומדות למלגת נשיא