תואר שלישי

ביה"ס לתקשורת מקבל בכל שנה מספר קטן של מועמדים בולטים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה

תואר שני בתקשורת במסלול מחקרי עם תזה בציון ממוצע של 87 לפחות הן בקורסים הן בתזה.

ריאיון עם היועץ לתואר שלישי ד"ר יונתן אילן

 

תוכנית הלימודים

לימודי השלמה (יקבעו במידת הצורך בהחלטת היועץ האקדמי)

1. קורסי חובה:

* פרסום, הוראה והעולם האקדמי (1 ש"ש)

* סמינר מחקרי לתארים מתקדמים (2 ש"ש)

2. קורסי בחירה (סה"כ 4 ש"ש)  מתוכנית הלימודים לתואר שני

3. הכנת הצעה לעבודת דוקטור

4. מחקר וכתיבה של עבודת הדוקטור

5. השתתפות בפעילות האקדמית של ביה"ס הכוללת את הסמינר המחלקתי וימי עיון.

 

ניתן להגיש עבודת דוקטור כדיסרטציה במבנה המקובל והמסורתי. לחילופין, ניתן לכתוב את העבודה ולהגישה במבנה של "דוקטורט מאמרים", בהתאם להנחיות בית הספר ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת בר-אילן. במקרה זה, ההנחייה המחלקתית שלנו דורשת שבין שלושת המאמרים, יהיה לפחות אחד המצוי בהליך שיפוט בכתב עת בינלאומי המדורג Q1 בעת ההגשה (דהיינו, אישור כתב העת שהמאמר התקבל או הוגש, ויצא לשיפוט עמיתים, קרי, לא נדחה על הסף). 

 

דרישות נוספות

* סטודנטים לתואר שלישי מחוייבים בדרישות האוניברסיטה ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים. 

 

למעוניינים להגיש מעומדות למלגת נשיא