תואר שלישי

שלחו לחבר

ביה"ס לתקשורת מקבל כל שנה מספר קטן של מועמדים בולטים ללימודי תואר שלישי.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון או שני בתקשורת ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

תואר שני במסלול מחקרי עם תזה בציון ממוצע של 90 לפחות הן בקורסים והן בתזה.

ראיון עם היועץ לתואר שלישי.

 

בעלי תואר שני במסלול ללא תזה חייבים להירשם מחדש ללימודי תואר שני במסלול עם תזה ולעמוד בכל החובות לרבות כתיבת תזה מחקרית. מועמדים אלה יוכלו לבקש ולקבל פטור מקורסים דומים או מקבילים שלמדו במסגרת המסלול לתואר שני בלי תזה. בלימודי ההשלמה במסלול עם תזה אין משום התחייבות לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי. הקבלה תהיה מותנית בהישגי המועמד על פי הנדרש בתנאי הסף.

 

תכנית הלימודים

לימודי השלמה (על-פי צרכים ספציפיים)

 

1. קורסי חובה:

סמינר מחקר לדוקטורנטים (שנה א')

פרסום, הוראה והעולם האקדמי (1 ש"ש)

שיטות מחקר מתקדמות (1 ש"ש)

2. קורסי בחירה: שני קורסי בחירה מתכנית הלימודים לתואר שני

3. הכנת הצעה לעבודת דוקטור

4. מחקר וכתיבה של עבודת הדוקטור

5. השתתפות בפעילות האקדמית של ביה"ס

 

דרישות נוספות

אנגלית ברמה גבוהה ושפה זרה שנייה (אם נדרשת לכתיבת עבודת הדוקטור) הכנה ואישור הצעה לעבודת דוקטור (תוך שנה וחצי) ♦♦ מחקר וכתיבה של עבודת הדוקטור.

על הדוקטורנטים לסיים את כל החובות לקבלת התואר לרבות עבודת הדוקטור תוך ארבע שנים מיום הקבלה לתוכנית, ולכל המאוחר תוך חמש שנים.

את תקנון הלימודים המלא לתואר שלישי ניתן להוריד כאן

 

למעוניינים להגיש מעומדות למלגת נשיא:

המועמדות למלגת נשיא מוגשת אך ורק לפרוייקט מלגות הנשיא, בניין ס"ל, 404, חדר 7. 
אין לפנות לוועדה לתואר שלישי בקשר למלגת נשיא. המועמדים שיקבלו את המלגה יצטרכו להירשם ללימודי דוקטורט דרך הוועדה לתואר שלישי כתנאי לקבלת המלגה.

פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן