מלגות ופרסים

שלחו לחבר
האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

 

תלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי, המבקשים מלגה בגין מצב כלכלי (בעיקר ללימודים לתואר ראשון) ו/או בגין מצויינות אקדמית (ללימודים לתואר שני ושלישי) יפנו למדור הוועדות למלגות. ניתן לאתר פרטים נוספים גם בקישור להלן: http://www.biu.ac.il/milgot, או בדוא"ל: milgot.office@mail.biu.ac.il

 

כמו כן מוענקות מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל, לסטודנטים תושבי ערי פיתוח ועוד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי קרנות חוץ.

 

מלגות מיוחדות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים, מוצעות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ומתעדכנות מפעם לפעם.

 

בנוסף, כל שנה מוענקות 150 מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, המחוייבים לסיים את עבודת הדוקטור בתוך 4 שנים.