מלגות לתלמידי מחקר

 

לבית הספר לתקשורת תוכנית ייחודית של פרסים ומלגות נדיבות הנקראת קמ"ח (קרן מחקר) תלמידי מחקר. במסגרת זו אנו מציעים תגמול כספי בסך אלפי שקלים עבור פרסומים אקדמיים והשתתפות בכנסים מקומיים ובינלאומיים בתחומי חקר התקשורת לכל תלמידי ולתמידות המחקר. זאת, מעל ומעבר לפרסים ולמלגות שמציעה האוניברסיטה.

לפרטים נא לפנות לראש המחלקה