תקשורת פוליטית - מסלול א' - עם תזה

הלימודים לתואר שני הם בתקשורת פוליטית (בשיתוף המחלקה למדעי-המדינה). קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה.

 

מטרות התכנית

התוכנית מיועדת למי ששואפים לעבוד במקצועות התקשורת הפוליטית בעיקר במחקר, במעקב או בפיתוח או מתכננים להמשיך בלימודיהם לתואר שלישי.

 

תנאי קבלה

1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע מינימאלי של 87.

2. ראיון עם היועץ לתואר שני, ד"ר  יונתן אילן.  לראיון יש להגיע עם גיליון ציונים מתואר ראשון, קורות חיים ועבודת סמינריון מחקרית מהתואר הראשון.

    כתובת האימייל של ד"ר יונתן- yoni.ilan@gmail.com

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל סטודנטים העומדים ברף זה עקב ביקושים גבוהים.

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה למועמדים שאין להם רקע בתקשורת ו/או במדעי המדינה .

קורסי ההשלמה ייקבעו על פי הרקע האקדמי של כל מועמד.

חובה להרשם לקורסים אלה במהלך השנה במקביל ללימודים.

מס' קורס שם הקורס ש"ש מועד הערות
63-800* יסודות התקשורת:מושגים ומודלים 2 סמסטר א מתוקשב
71-204 סטטיסטיקה ושימושי מחשב 2 סמסטר א' פרונטאלי
71-205 שיטות מחקר ושימושי מחשב 2 סמסטר ב' פרונטאלי

 

תכנית הלימודים  -  סה"כ 18 ש"ש, 36 נ"ז:

1. קורסי חובה – שנה א': סה"כ 8 ש"ש,  16 נ"ז.

2. קורסי בחירה בתקשורת ובמדעי המדינה :  סה"כ 6 ש"ש, 12 נ"ז.

3. תזה : 4 ש"ש, 8 נ"ז. 

מערכת שעות מסלול א'

 

אנגלית- מסלול א' מחויב בבחינת מיון לתואר שני במחלקה לאנגלית. 

ניתן להיבחן בבחינת מיון מחלקתית בתיאום מראש מול המזכירות. לתשומת ליבכם, הבחינה הפנימית של ביה"ס מאפשרת המלצה לפטור בלבד ולא סיווג לרמת אנגלית ולכן יש לגשת קודם לבחינות האוניברסיטאיות ובמידה ולא קיבלתם פטור תוכלו לגשת לבחינה המחלקתית.

סטודנט שלא יקבל פטור מאנגלית ולא יירשם לקורס באנגלית במהלך שנת הלימודים, ייאלץ לפתוח שנת לימודים נוספת , דבר העלול לגרור תשלום נוסף.

יהדות- בוגר בר-אילן מחויב בקורס יהדות אחד (2 ש"ש)

          שאינו בוגר בר אילן מחויב בשני קורסי יהדות (4 ש"ש)

 

סילבוסים

שם הקורס מספר הקורס                        מרצה סילבוס
גישות ותיאוריות בתקשורת 71-970-01 ד"ד דוד לוין 71-970
גישות ותיאוריות במדעי המדינה 71-802-03 פרופ' אודי לבל יעלה בקרוב
יסודות המחקר המדעי 71-984-01 ד"ר יוליה אלעד - שטרנגר 
 

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=733734

 

שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 71-887-01 ד"ר נחשון פרז https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=733732
הפוליטיקה של הסקרים- שיקוף ועיצוב דעת קהל 71-038-01 מר מנחם לזר 71-038
חופש העיתונות בשגרה ובחירום: אתגרי העידן הדיגיטלי 71-047-01 פרופ' מוטי נייגר 71-047
מוכרים סבל: שיח הטראומה בתקשורת 71-042-01 פרופ' אודי לבל 71-042
מחאה, מאבק וסוכנות חברתית על המסך 71-046-01 גב' דנה מסד 71-046
קמפיינים פוליטיים ברשתות החברתיות- תכנון וביצוע 71-053-01 מר אריאל סגל 71-053
תקשורת, דעת קהל ומדיניות  71-656-01 ד"ר בלוך אלקון יעלי 71-656

 

יתכנו שינויים של הרגע האחרון והמחלקה רשאית להוריד או להוסיף קורסים בהתאם