תקשורת פוליטית - מסלול א' - עם תזה

הלימודים לתואר שני הם בתקשורת פוליטית (בשיתוף המחלקה למדעי-המדינה). קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה.

 

מטרות התכנית

התוכנית מיועדת למי ששואפים לעבוד במקצועות התקשורת הפוליטית בעיקר במחקר, במעקב או בפיתוח או מתכננים להמשיך בלימודיהם לתואר שלישי.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע מינימאלי של 87.

ראיון עם היועץ לתואר שני: לראיון יש להגיע עם גיליון ציונים מתואר ראשון, קורות חיים ועבודת סמינריון מחקרית מהתואר הראשון.

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל סטודנטים העומדים ברף זה עקב ביקושים גבוהים.

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה למועמדים שאין להם רקע בתקשורת ומדעי המדינה .

קורסי ההשלמה ייקבעו על פי הרקע האקדמי של כל מועמד.

חובה להרשם לקורסים אלה במהלך השנה במקביל ללימודים.

מס' קורס שם הקורס נ"ז מועד הערות
63-800* יסודות התקשורת:מושגים ומודלים 4 סמסטר א מתוקשב
71-001 מבוא למדע המדינה 4 סמס' א' מתוקשב
71-204 סטטיסטיקה ושימושי מחשב 4 סמס' א' פרונטאלי
71-205 שיטות מחקר ושימושי מחשב 4 סמס' ב' פרונטאלי

 

תכנית הלימודים  -  סה"כ 28 נ"ז:

1. קורסי חובה – שנה א': סה"כ 16 נ"ז

2. קורסי בחירה בתקשורת ובתקשורת פוליטית :  סה"כ 12 נ"ז

 

מערכת שעות מסלול א שנה"ל תשע"ט

 
 
 
 

אנגלית- מסלול א' מחויב בבחינת מיון לתואר שני .

ביה"ס לתקשורת יקיים בחינת פטור מאנגלית בחודש אוקטובר. לתשומת ליבכם, הבחינה הפנימית של ביה"ס מאפשרת המלצה לפטור בלבד ולא סיווג לרמת אנגלית ולכן יש לגשת קודם לבחינות האוניברסיטאיות ובמידה ולא קיבלתם פטור תוכלו לגשת לבחינה המחלקתית.

סטודנט שלא יקבל פטור מאנגלית ולא יירשם לקורס באנגלית במהלך שנת הלימודים, ייאלץ לפתוח שנת לימודים נוספת , דבר העלול לגרור תשלום נוסף.

יהדות- בוגר בר-אילן מחויב בקורס יהדות אחד (2 ש"ש)

             שאינו בוגר בר אילן מחויב בשני קורסי יהדות (4 ש"ש)

 

לימודים בקיץ: קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

יתכנו שינויים של הרגע האחרון והמחלקה רשאית להוריד או להוסיף קורסים בהתאם