הנחיות מחלקתיות לרישום - תואר שני

 

הנחיות לסטודנטים תואר שני ביה"ס לתקשורת שנה"ל תשפ"ד- מסלול ב' – מסלול מובנה

סטודנט/ית יקר/ה, ברוכים הבאים לביה"ס לתקשורת ושתהיה שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

הרישום לקורסי ההתמחות וקורסי היסוד ביהדות יעשה ע"י הסטודנט.ית דרך מערכת האינ- בר  

 התכנית בתקשורת פוליטית היא תוכנית מובנה,  לכן יש להירשם לכל הקורסים המפורטים מטה למעט קורס קיץ 71-041 , אליו יבוצע רישום נפרד. 

סך נקודות נדרש במסלול ב': 18 ש"ש ( בלימודי ההתמחות לא כולל לימודי יסוד ביהדות)

ציון ממוצע נדרש בהשלמות: 80

דגשים מיוחדים: 

*מעבר למן המניין:

סטודנט שהשלים את הממוצע הנדרש בכל קורסי ההשלמה בהם חויב והעביר לוועדה לתואר שני מסמכים נאמנים למקור של תעודת התואר הראשון, יעביר טופס פנייה לוועדה לתואר שני / למזכירות ביה"ס בבקשה לעבור לסטטוס מן המניין.

סטודנט שלא השלים את כל קורסי ההשלמה ו/או לא עמד בממוצע הנדרש עד סוף השנה הראשונה ללימודי התואר השני / לא העביר את המסמכים המקוריים או הנאמן למקור  לא יוכל  לסיים את לימודיו. http://graduate-school.biu.ac.il/

*יהדות:

בהתאם לתקנון האוניברסיטה

https://yesod.biu.ac.il/protocolMA

לימודים בקיץ:

קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

*לא ניתן לקבל זכאות לתואר שני ללא השלמת חובות אלו.

להלן פירוט הקורסים לרישום: 

קורסי השלמה (בהתאם למכתב הקבלה )

קורס

שם הקורס

ש"ש

מחלקה

 

63-800
מתוקשב

יסודות התקשורת: מושגים ומודלים

2

ביה"ס לתקשורת

 

חובה – ימי שלישי

71-802-03

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה- פרופ' אודי לבל

2

יום ג' 14-18 -  סמס' ב'

 

 

71-970

 

גישות ותיאוריות בתקשורת – ד"ר יונתן אילן  

2

יום ו – 8-10   שנתי  - 

נלמד בזום

בחירה תקשורת- ימי שלישי/שישי/מתוקשב

71-041

 

אומנות הרטוריקה: הופעה מול קהל ומצלמה  - רחלי לבבי אברהם  

1

סמסטר קיץ

 

 

 

 

71-042

מוכרים סבל- שיח הטראומה בתקשורת- פרופ' אודי לבל

1

יום ו' 12-14– סמס' א' – נלמד בזום

71-053

 

קמפיינים פוליטיים ברשתות חברתיות-תכנון וביצוע – מר אריאל סגל

 

1

יום ג' 20-21:30 – סמס' א'

 

71-656

מתוקשב

תקשורת דעת קהל ומדיניות – ד"ר בלוך אלקון יעלי

2

מתוקשב מלא. סמסטר א'

71-057

קהלים ברשת: כלים ומגמות

ד"ר איה ידלין  

1

יום ג' 14-16. סמסטר א'  

 

בחירה מדעי המדינה/תקשורת  – ימי שלישי/שישי

71-047

 

חופש העיתונות בשגרה ובחירום: אתגרי העידן הדיגיטלי – פרופ' מוטי נייגר

1

יום ו'  12-14   סמס' ב'

נלמד בזום

 

 

 

 

 

71-056

 

על מנהיגות ומנהיגים: מסגור, רטוריקה ומגדר

ד"ר גילעד גרינוולד

1

מתוקשב מלא.  סמס' ב'

71-049

 

פוליטיקה אלגוריתמית: תעמולה בעידן המידע -  מר יואב אדלר

1

יום ג' 16-18 -  סמס' א'

71-040

ניהול דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית בעידן הניו- מדיה: אסטרטגיות לעתות משבר –ד"ר שי אטיאס

1

יום ג' 20-21:30  . סמס' ב'

סמינריון – שנתי

71-048

 

עיתונאים בקונפליקט: סיקור בעת משבר- פרופ' מוטי נייגר

2

יום ו' 10-12  – שנתי .

נלמד בזום

 

 

71-055

עושים פוליטיקה מקוונת

2

יום ג' 18-20 – שנתי