הנחיות מחלקתיות לקראת רישום לקורסים לתואר ראשון לשנת תשפ"ד

סטודנט/ית יקר/ה, ברוכים הבאים לביה"ס לתקשורת  ושתהיה שנת לימודים פורייה ומוצלחת

לימודי תואר ראשון בביה"ס לתקשורת מתקיימים במסלולים הבאים: דו חוגי מובנה ודו חוגי .

הרישום לקורסי המחלקה, קורסי היהדות ולקורסים כלליים, יעשה ע"י הסטודנט.ית דרך מערכת האינ- בר.

  הערה בנוגע ללימוד קורסי תוכן באנגלית:

סטודנטים בשנה ב' יכולים להירשם לאחד מקורסי  החובה באנגלית – הקורסים מופיעים באינבר.

סטודנטים בשנה ג' – יש לפנות למחלקה לתיאום רישום לקורס בחירה באנגלית

 

להלן פירוט הקורסים הנדרשים בתקשורת בחלוקה לפי מסלול ושנות לימוד.

מסלול דו חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות הבאות: תקשורת ומדעי המדינה, תקשורת וחינוך, תקשורת וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.  היקף הלימודים  בתקשורת סה"כ 25 ש"ש .

שנה

מספר קורס

ש"ש/נק"ז

שם הקורס

הערות

א

63-001

3 ש"ש

מבוא לתקשורת המונים

יש להירשם גם לתרגיל. זהו קורס קדם לסמינריון בשנה ג'

א

63-003

1 ש"ש

התקשורת בישראל

 

א

63-005

1 ש"ש

אוריינות אקדמית

 

א

63-006

1 ש"ש

כתיבה ועריכה בעיתונאות

 

א

63-007

1 ש"ש

ניו מדיה: מבוא לטכנולוגיה וחברה

סטודנטים במסלול תקשורת וחינוך מיוחד ירשמו לקורס בשנה ב'

א

63-008

1 ש"ש

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית

 

א

63-253

1 ש"ש

סוגיות עכשוויות בתקשורת: מדברים מהשטח

 

א

63-021

1 ש"ש

דינמיקה של רשתות חברתיות והתנהגות משתמשים

סטודנטים במסלול תקשורת וחינוך מיוחד ובמסלול תקשורת ויעץ חינוכי ירשמו לקורס בשנה ב'

ב

63-009

1 ש"ש

רטוריקה

 

ב

63-010

1 ש"ש

דיני תקשורת

 

ב

63-011

1 ש"ש

אתיקה, פוליטיקה וחופש העיתונות בעידן הרשתות

סטודנטים במסלול תקשורת וסוציולוגיה ילמדו את הקורס בשנה ג'

ב+ג

63-012

1 ש"ש

תקשורת חזותית

 

ב

63-013

1 ש"ש

תקשורת מילולית

 

ב

 

3 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר- 6 ש"ש בשנה ב' יש להירשם ל3 ש"ש

ג

 

3 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר- 6 ש"ש בשנה ג' יש להירשם 3 ש"ש

ג

 

4 ש"ש

סמינריונים

יש להירשם ל- 2 סמינריונים בתקשורת

 

מסלול דו חוגי מובנה בשילוב עם המחלקה למזרח תיכון .  היקף הלימודים  בתקשורת סה"כ 27 ש"ש

שנה

מספר קורס

ש"ש/נק"ז

שם הקורס

הערות

א

63-001

3 ש"ש

מבוא לתקשורת המונים

יש להירשם גם לתרגיל. זהו קורס קדם לסמינריון בשנה ג'

א

63-003

1 ש"ש

התקשורת בישראל

 

א

63-005

1 ש"ש

אוריינות אקדמית

 

א

63-006

1 ש"ש

כתיבה ועריכה בעיתונאות

 

א

63-007

1 ש"ש

ניו מדיה: מבוא לטכנולוגיה וחברה

 

א

63-008

1 ש"ש

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית

 

א

63-253

1 ש"ש

סוגיות עכשוויות בתקשורת: מדברים מהשטח

 

א

63-021

1 ש"ש

דינמיקה של רשתות חברתיות והתנהגות משתמשים

 

ב

63-009

1 ש"ש

רטוריקה

 

ב

63-010

1 ש"ש

דיני תקשורת

 

ב

63-011

1 ש"ש

אתיקה, פוליטיקה וחופש העיתונות בעידן הרשתות

 

ב

63-012

1 ש"ש

תקשורת חזותית

 

ב

63-013

1 ש"ש

תקשורת מילולית

 

ב

63-014

1.5 ש"ש

סטטיסטיקה

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-204-01  ולתרגיל 71-204-02

ב

63-015

1.5 ש"ש

שיטות מחקר כמותיות

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-205-01 ולתרגיל 71-205-02

ב

63-016

1 ש"ש

שיטות מחקר איכותניות

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-205-01+02

ב

 

2 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר-4 ש"ש בשנה ב' יש להירשם 2 ש"ש

ג

 

2 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר- 4 ש"ש בשנה ג' יש להירשם ל2 ש"ש

ג

 

4 ש"ש

סמינריונים

יש להירשם ל- 2 סמינריונים בתקשורת

 

מסלול דו חוגי.  היקף הלימודים בתקשורת סה"כ 31 ש"ש

שנה

מספר קורס

ש"ש/ נק"ז 

שם הקורס

הערות

א

63-001

3 ש"ש

מבוא לתקשורת המונים

יש להירשם גם לתרגיל. זהו קורס קדם לסמינריון בשנה ג'

א

63-003

1 ש"ש

התקשורת בישראל

 

א

63-005

1 ש"ש

אוריינות אקדמית

 

א

63-006

1 ש"ש

כתיבה ועריכה בעיתונאות

 

א

63-007

1 ש"ש

ניו מדיה: מבוא לטכנולוגיה וחברה

 

א

63-008

1 ש"ש

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית

 

א

63-253

1 ש"ש

סוגיות עכשוויות בתקשורת: מדברים מהשטח

 

א

63-021

1 ש"ש

דינמיקה של רשתות חברתיות והתנהגות משתמשים

 

ב

63-009

1 ש"ש

רטוריקה

 

ב

63-010

1 ש"ש

דיני תקשורת

 

ב

63-011

1 ש"ש

אתיקה, פוליטיקה וחופש העיתונות בעידן הרשתות

 

ב

63-012

1 ש"ש

תקשורת חזותית

 

ב

63-013

1 ש"ש

תקשורת מילולית

 

ב

63-014

1.5 ש"ש

סטטיסטיקה

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-204-01  ולתרגיל 71-204-02

ב

63-015

1.5 ש"ש

שיטות מחקר כמותיות

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-205-01 ולתרגיל 71-205-02

ב

63-016

1 ש"ש

שיטות מחקר איכותניות

יש להירשם לקורס החליפי: קורס 71-205-01+02

ב

 

4 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר-8 ש"ש בשנה ב' יש להירשם ל 4 ש"ש

ג

 

4 ש"ש

קורסי בחירה

סך נדרש לתואר- 8 ש"ש בשנה ג' יש להירשם ל4 ש"ש

ג

 

4 ש"ש

סמינריונים

יש להירשם ל- 2 סמינריונים בתקשורת