אתר מערכת השעות של האוניברסיטה

 

במערכת השעות של האוניברסיטה ניתן למצוא את המידע הבא:
1. שעות הקורס 
2. מיקום הקורס 
3. סילבוס 
4. חיפוש קורסים כלליים
5. תאריך בחינה
6. חיפוש קורסים לפי מילות מפתח וגם חיפוש קורסים לפי ימים ושעות