שלחו לחבר

ד"ר שרון חלבה-עמיר

דוא"ל
sharoni.haleva.amir@gmail.com
משרד
לאוטרמן 109 / 13
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

הצטרפתי לסגל בית הספר לתקשורת של אוניברסיטת בר אילן באוקטובר 2016; שנתיים לאחר סיום לימודי הדוקטורט שלי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה (2014). אני חוקרת אינטרדיסציפלינרית של פוליטיקה מקוונת. תחום המשלב בין פוליטיקה וטכנולוגיה ובוחן את השימושים הפוליטיים האישיים בטכנולוגיות חדשות. מחקריי עוסקים בקשרים המקוונים שבין בוחרים לנבחרים , במהלך כהונתם ובתקופות בחירות  תוך בחינת המתח שבין טכנולוגיות חדשות למרחב הציבורי בשלושה ממדים שונים:

1.      הממד הפוליטי – תקשורתי

2.      הממד הדמוקרטי ציבורי

3.      הממד המשפטי

 

אני עמיתת מחקר במרכז חיפה למשפט וטכנולוגיה HCLT; ובקיץ 2018 שימשתי כעמיתת מחקר במרכז טילבורג למשפט, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת טילבורג, הולנד (TILT)

 

I have been a lecturer and a faculty member in the School of Communication at Bar Ilan University since Oct. 2016 where I have been teaching courses on themes that refer to the connections between Law, Technology and Society (New Media: Introduction to Technology & Society; Media Law; Open Government; (e-Gov); The Political Web seminar; Digital Campaigns; Changing Concepts in the Digital Era; Legal and Social Sciences' Databases; Introduction to Academic Literacy). 

I’m holding a PhD degree in Law from Haifa University's Law School (Fellow in HCLT); an MA in Information Science (majoring in Internet Studies) and an LLB from Tel Aviv University. 

My academic focus lies between new technologies and the public sphere in three different dimensions: 

(1) the political - communicative dimension; 

(2) the public democratic dimension and 

(3) the legal dimension and within the interdisciplinary field of e-Politics,  which studies the novelties of personal political use of new technologies. 

In the summer of 2018, I have been a research fellow in Tilburg Institute for Law, Technology and Society – TILT  

My project on TILT  had  addressed the fundamental issue of politicians’ blocking habits on Facebook through the case study of Israeli Parliament Members. An issue that corresponds with the key area of the evolving digital society as it refers both to power structures as well as to new forms of governance.

 

לינק לקורות החיים-

Sharon_cv_aug18_eng.doc

מחקר

MAIN RESEARCH INTERESTS:

 • e-Politics; e-Democracy; Political Communication
   
 • Law & Democracy
   
 •  Law & Technology
   
 • Internet and Social Media Policy
   
 • Internet Research Methodology; Online Methodologies
קורסים

קורסי B.A

 • מחקר ומידענות (חובה, שנה א')
 • דיני תקשורת (חובה, שנה ב')
 • מדיה חדשים: טכנולוגיה וחברה (חובה, שנה א')
 • הרשת הפוליטית (סמינריון)
 • ממשל פתוח (בחירה)
 • מחשב מסלול מחדש: תפיסות משתנות ושינויי מדיניות בעידן הדיגיטלי (בחירה)

קורסי M.A

 • קמפיינים דיגיטליים (בחירה)

International Program

 • Madia Law (Mandatory Course, 2nd + 3rd year)
 • New Media: Technology and Society (Mandatory Course,1st year)
פרסומים

CHAPTERS IN BOOKS

 1. Sharon Haleva-Amir, "Present – Absentees: MKs Usage of Personal Internet Tools", in Erez Cohen & Azi Lev-On (eds.) Connected: Politics and Technology in Israel (Tel Aviv: Israeli Political Science Association, 2011) (Hebrew), 211-261.
   
 2. Sharon Haleva-Amir, “Political Communication: Online Campaigns in the Elections for the 19th Knesset” in Rafi Mann & Azi Lev-On (eds.) Annual Report: Israeli Media 2013- Agendas, Usages and Trends (New Media, Society & Politics Institute, 2014) (Hebrew), 79-90.
   
 3. Sharon Haleva-Amir,Talking to Themselves: Classification of Facebook's Political Usages and Representatives' Roles among Israeli Members of Knesset”, in Alex Frame & Gilles Brachotte (eds.) Forms and Functions of Political Participation in a Digital World (NYC, NY: Routledge, 2016), 13-24.
   
 4. Sharon Haleva-Amir & Karine Nahon, “Electoral Politics on Social Media: The Israeli Case” in Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbo, Anders Olof Larsson & Christian Christensen (eds.), Routledge Companion to Social Media and Politics (NYC, NY: Routledge, 2016), 471-487.

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

 1. Raphael Cohen-Almagor & Sharon Haleva-Amir, "The Israel-Hezbollah War and the Winograd Committee", Journal of Parliamentary and Political Law 2 (Oct 2008), 27-44; also published as "The Israel-Hezbollah War and the Winograd Committee" in Athina Karatzogianni (ed.) Violence and War in Culture and the Media: Five Disciplinary Lenses (London and NY: Routledge, 2011), 171-187.
   
 2. Raphael Cohen-Almagor & Sharon Haleva-Amir, "Bloody Wednesday in Dawson College - The Story of Kimveer Gil, or Why Should We Monitor Certain Websites to Prevent Murders", Studies in Ethics, Law and Technology, 2(3), Article 1 (Dec 2008).
   
 3. Sharon Haleva-Amir, "Online Israeli Politics: The Current State of the Art", Israel Affairs 17(3) (2011), 467-485; also published as "Online Israeli Politics: The Current State of the Art", in Gideon Doron & Azi Lev-On (eds.) New Media, Politics and Society in Israel (New York: Routledge, 2012).
   
 4. Raphael Cohen Almagor & Sharon Haleva-Amir, "Why Monitor Violent Websites? A Justification", Beijing Law Review 3(2) (2012), 64-71.
   
 5. Sharon Haleva–Amir, "MKs Usage of Personal Internet Tools, 2009: On the Verge of a New Decade", World Political Science Review, 9(1) (2013), 219-261.
   
 6. Sharon Haleva-Amir, “Not All about that Facebook: Political Campaigns and Civic Engagement in the 2015 Elections”, Israel Affairs, 22(3-4) (2016), 711-726; also published as “Not all about that Facebook: political campaigns and civic engagement in the 2015 elections”, in Eithan Orkibi & Manfred Gerstenfeld (eds.) Israel at the Polls 2015 (New York: Routledge, 2017).
   
 7. Azi Lev-On & Sharon Haleva-Amir, “Normalizing or Equalizing? Characterizing Facebook Campaigns”, New Media & Society 20(2) (2018), 720-739.
   
 8. Sharon Haleva-Amir, “Equal Outset, Normal Completion: Social Media Use amongst Parties and Candidates in the 20th Knesset Electoral Campaign” (in review)
   
 9. Sharon Haleva-Amir & Karine Nahon, “Alive and Kicking: Israeli Politicians Practices on Facebook Live” (in process)

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

 • March 2006 - British Council Seminar "Empowerment and Participation in the Network Society", Oxford, UK.  Israeli Politicians Use of the Internet in 2006 Election' Campaigns.
   
 • December 2006 - The 2nd Annual Graduate Conference in Political Science in memory of Yitzhak Rabin, University of Haifa - "Israeli Politicians' Personal Websites – A Rare Species or an Evolving Trend?"
   
 • January 2008 - The 3rd Annual Graduate Conference in Political Science in memory        of Yitzhak Rabin, Hebrew University -  "More Hidden than Revealed – A Comparative Research on the Usage Patterns of Personal Websites among members of Parliament in Three Countries: Israel, England and New Zealand".
   
 • May 2008 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference – "Israeli Democracy is 60 Years Old: Vision and Reality", Beit Berl College - "A Comparative Glance at Virtual parliamentarianism in the Virtual Sphere: Israel, England and New Zealand as Test Cases".
   
 • November 2008 – Internet BIU 2008: Internet & Technology graduates conference, Bar Ilan University – "Personal Websites in the Service of MKs: Vision and Reality"
   
 • May 2009 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference – "Israeli Democracy – between East and West", The Max Stern Academic College Of Emek Yezreel – "Grasp All Lose All: The 18th Knesset Elections' campaigns web applications"
   
 • December 2009 - The 5th Annual Graduate Conference in Political Science in memory of Yitzhak Rabin, Hebrew University – "Personal Websites in the Service of MKs: Preliminary Field Findings".
   
 • February 2010 - The Fourth Israeli Interdisciplinary Conference of Qualitative Research, Ben-Gurion University of the Negev"Qualitative Research over the Internet: A Brave New World".
   
 • March 2010 – Israeli Communication Association (ISCA) Annual Conference 2010, IDC – "On the Gap between De Facto and De Jure in MKs Personal Websites".
   
 • May 2010 – Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2010, IDC – "Present – Absentees: MK's Usage of Personal Internet Tools".
   
 • May 2010 – Information Science Inter-Universities Conference, University of Haifa – "MKs' Personal Websites Characteristics: A New Public Sphere or Populism".
   
 • September 2010 – IPP10: Internet, Politics, Policy, University of Oxford, UK: "This site's aim is to maintain a useful, stable, ongoing connection with the public": On the Gap between Texts and Applications in Knesset Members' Personal Websites
   
 • October 2010 Internet Research 11.0, Gothenburg, Sweden:  "This site's aim is to maintain a useful, stable, ongoing connection with the public": On the Gap between Texts and Applications in Knesset Members' Personal Websites.
   
 • January 2011 – Information, Culture and Documentation: Jointly and Severally, Beit Berl Academic College– "Online Israeli Politics: Current State of the Art". 
   
 • May 2011 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2011, Ben Gurion University of the Negev – "I Invite You to Join My Webpage: On MKs' Activity in Facebook". 
   
 • May 2011 – Teldan INFO2011: The 26th Annual Conference, Tel Aviv – "Israeli Politics and Social Media Applications".
   
 • January 2012 – Orange Institute for Internet Studies, Tel Aviv University – "Online Political Activity amongst MKs – 2011".
   
 • February 2012 – The Fifth Israeli Conference of Qualitative Research, Ben Gurion University of the Negev, chair – "The Internet as a Research Field"; paper – "Tweets and Problems or Tweeter as a Case Study of an Online Research".
   
 • January 2013 - Orange Institute for Internet Studies, Tel Aviv University – "19th Knesset' Electoral Campaign through the Online Activity Lens".
   

 • May 2013 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2013, Hebrew University, Jerusalem – "Hoppa Rightist Style: On the Connection between Political Affiliation and Internet Applications' Usage".
   

 • May 2013 - Teldan INFO2013: The 28th Annual Conference, Tel Aviv – "MKs as Content Producers in the Age of Social Media".
   

 • November 2013 – Future Generation Conference: The 1st Annual Conference for Israeli Doctoral Students in Legal Studies – "MKs Usage of Personal Web Applications as an 'Engaging with Constituents' Platform".
   

 • November 2013 – International Conference of New Media and Participation, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey: "Civic Trends in Online Electoral Campaigns – Israel 2013".
   

 • December 2013 – The VI Research Conference in Ethics and Transparency, Dov Israeli Center, Tel Aviv University – "MKs, Models of Representation and the Web Apps in Between".
   

 • January 2014 – Beit Berl Academic College, "Innovation in the World of Information and Culture: Approaches and Tools" – "Social and Organizational Connectivity through Pew Internet Studies".
   

 • May 2014 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2014, Ben Gurion University of the Negev – “MKs Prevalent Usages of Facebook and the Altered Model of Representation”.
   

 • Novemebr 2014 - International Conference “Forms and Functions of Political Participation in the Digital World”, University of Burgundy, Dijon, France:  “Talking to Themselves: Classification of Facebook's Political Usages and Representatives' Roles among Israeli Members of Knesset”
   

 • March 2015 International Conference "Educating the Net Generation: Political and Cultural Aspects", Beit Berl Academic College: “A typology of Facebook’s Political Usages”.
   

 • May 2015 - (ISPSA Israeli Political Science Association) Annual Conference 2015, Ashkelon Academic College – “Elections for the 20th Knesset: Current Trends in Online Campaigns”
   

 • December 2015 – Methodological workshop leader: “Research Information Management  - Digital Tools and Techniques”, The 11th Annual Graduate Conference in Political Science, International Relations and Public Policy, Hebrew University of Jerusalem
   

 • February 2016 - The Seventh Israeli Conference of Qualitative Research, Ben Gurion University of the Negev: Chair “Qualitative Interviews – Methodological and Ethical Issues“- ’The MK has a very busy schedule at the moment…’: On Problematic Informants, Changing Research Designs and what’s in between”
   

 • April 2016 - Israeli Communication Association (ISCA) 20th Annual Conference 2016, Kinnerert Academic College: “Normalization or Equalization? Facebook as a Political Platform in the 2015 Election Campaigns”
   

 • May 2016 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2016, Hadassah Academic College, Jerusalem: “Normalization or Equalization? Facebook as a Political Platform in the 2015 Election Campaigns”
   

 • May 2016 – Commentator - Haifa Law Faculty’ Doctoral Students Conference.
   

 • September 2016 – Internet, Politics, Policy 2016 (IPP16): The Platform Society, Oxford Internet Institute (OII): “Normalization or Equalization? Facebook as a Political Platform in the 2015 Election Campaigns”
   

 • November 2016 – US Presidential Campaign 2016: Digital Democarcy or Online Dictatorship Conference, The Partner Institute for Internet Studies, Tel Aviv University:  “US Presidential Campaign 2016 – Digital Perspective”
   

 • April 2017 - Israeli Communication Association (ISCA) 21st Annual Conference 2017, Sapir Academic College. “Social Media Use amongst Parties and Candidates in the 20th Knesset Electoral Campaign”
   

 • May 2017 - Teldan INFO2017: The 32nd Annual Conference, Tel Aviv, “Online Trends in 2015 Electoral Campaign”.
   

 • May 2017 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2017, Tel Aviv Academic College: “From #JeSuisCharlie to #MoreThanBochris: Slacktivism as an activists’ protest tool” (with Yoav Adler); “Social Media Use amongst Parties and Candidates in the 20th Knesset Electoral Campaign”
   

 • July 2017 – WAPOR Annual Conference, Lisbon, Portugal: “Social Media Use amongst Parties and Candidates in the 20th Knesset Electoral Campaign”
   

 • September 2017 – IPSA International Conference of Political Communication - “Political Communication in Uncertain Times: Digital Technologies, Citizen Participation and Open Governance”, University of Navarra, Pamplona, Spain: “Social Media Use amongst Parties and Candidates in the 20th Knesset Electoral Campaign”
   

 • December 2017 – In the Realms of Likes and Big Data: Public Policy and Politics in the Age of Media and Information. Policy Analyses Institute, the Open University. “On Politicians-Citizens Discourse: The Illusion of an Equal Facebook Discourse.”
   

 • February 2018 – The Eighth Israeli Conference of Qualitative Research, Ben Gurion University of the Negev. “The Internet as a Fluid Research Platform and a Complex Research Subject.”
   

 • March 2018 – Israeli Communication Association (ISCA) 22nd Annual Conference. The College of Management Academic Studies, Rishon LeTzion. Commentator: Communication and Social Media Panel.
   

 • May 2018 - Israeli Political Science Association (ISPSA) Annual Conference 2018, Sapir Academic College.  “Political Facebook Pages’ Comments’ Policy: A tool to moderate online discourse or rather an excuse to block users”.
   

 • September 2018 – Internet, Politics, Policy, 2018 (IPP18) – Oxford Internet Institute (OII), Oxford, UK.  “On Politicians, Citizens and Words in Between”.

 

תאריך עדכון אחרון : 25/05/2020