שלחו לחבר

פרופ' אודי לבל

דוא"ל
ulebel@gmail.com
משרד
בנין 109, חדר 10
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

אודי לבל הנו פרופסור חבר ביה"ס לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן, וחוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים שבאוניברסיטת בר אילן. הוא בעל תואר דוקטור (PhD) מ- King's College, University of London (2001(. מחקריו עוסקים בשיח השכול והאבדן; בויקטימולוגיה וקהילות טראומה; ביחסי צבא, חברה ותקשורת; בקהילות זיכרון ובחקר שיח הזיכרון הקולקטיבי; בשיח הצבאיות ובקהילות צבא וביטחון.

מחקריו מתפרסמים בכתבי עת בינלאומיים המתמקדים בתחומי הפסיכולוגיה הפוליטית, מדע המדינה, חקר התרבות, והסוציולוגיה הפוליטית והתרבותית. הוא עוסק בהוראת והנחיית פרקטיקות מחקר לרבות הנחיית קבוצות מיקוד, כתיבת שאלונים, מתודולוגיות אתנוגראפיות, חקר השיח ועוד.

בין השאר תרם לאנציקלופדיית מדעי החברה לחקר המלחמה (Sage, 2016) את הערך "חללים" (Casualties) ולספרי האגודה הסוציולוגיה הבינלאומית העוסקים בסוציולוגיה של צבא וביטחון - פרקים העוסקים בשיח המנהיגות ורטוריקת משפחות החללים בישראל ובעולם. ספרו "הדרך אל הפנתיאון: אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרון הישראלי (הוצאת כרמל ומרכז מורשת בגין) זכה בשנת 2011 בפרס ראש הממשלה (יצא לאור בארה"ב: תחת השם:

Politics of Memory - The Israeli Underground’s Struggle for Inclusion in the National Pantheon and Military Commemoralization, 2013, Routledge, London and New-York).

 

הוא מנחה תלמידים לתארים מתקדמים (תיזה ודוקטורט) בתחומים המשיקים לתחומי עיסוקו.

 

 

Udi Lebel is Associate Professor at the School of Communication, Bar Ilan University, and senior researcher at the Begin-Sadat Centre for Strategic Studies, Bar-Ilan University. He holds a PhD in Middle East & Mediterranean Studies from King's College, University of London (2001). His main research areas include the Discourse of Loss and Bereavement; Victimology and Trauma Communities; Civil-Military-Media Relations; Commemoration Communities and the Collective Memory Discourse; the sociology of the Military and Security Communities.

His studies are published in international journals in the fields of Political Psychology,  Cultural studies, Sociology and Communication. He teaches and provides guidance on research practices such as leading focus groups, writing questionnaires, ethnographic methodologies and critical discourse analysis.

He contributed the entry “Casualties” in the SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives (Sage, 2016). In two books published by the International Sociological Association on the Sociology of Armed Forces and Security – he contributed chapters on the Leadership and the Rhetoric of Bereaved families.

His book: The Road to the Pantheon: Etzel, Lehi and the Boundaries of Israeli Memory (Jerusalem: Carmel Publishers and the Begin Heritage Center, 2007) has won the Israel Prime Minister Award for 2011 (the book was published in the USA as: Politics of Memory - The Israeli Underground’s Struggle for Inclusion in the National Pantheon and Military Commemoralization, 2013, Routledge, London and New-York).

He supervises students of advanced degrees (M.A and Ph.D) in fields pertaining to his areas of interest.

מחקר

יפורסמו בהמשך

קורסים

קורס לתואר שני:

  • שיח הטראומה- ויקטימולוגיה, תרבות, חברת ותקשורת לתלמידי תקשורת פוליטית
פרסומים

יפורסמו בהמשך

תאריך עדכון אחרון : 14/03/2019