פרופ' חבר; ראש המרכז לתקשורת בינלאומית
פרופ' חבר; ראש המרכז לתקשורת בינלאומית

פרופ' אודי לבל

דוא"ל
ulebel@gmail.com
משרד
בנין 109, חדר 10
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  אודי לבל הנו פרופסור חבר בביה"ס לתקשורת, חוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים וראש המרכז לתקשורת בינלאומית (CIC) באוניברסיטת בר אילן.

  הוא בעל תואר דוקטור (PhD) מ- King's College, University of London, 2001.

  מחקריו עוסקים בחקר תקשורת פוליטית; בחקר קהילות שיח וקהילות מדיניות; בחקר הזיכרון הקולקטיבי, שיח השכול ושיח הטראומה ושיח החוסן האישי, הקהילתי והלאומי; בחקר בעיות חברתיות ותנועות חברתיות; בחקר שיח הצבאיות וקהילות צבא וביטחון; בחקר הפוליטיקה של עיצוב דעת הקהל; בחקר התהוות תסריטים אישיים, קהילתיים ומוסדיים.

  הוא עוסק בהוראת והנחיית פרקטיקות ומיומנויות מחקר לרבות הנחיית קבוצות מיקוד, כתיבת שאלונים, מתודולוגיות אתנוגראפיות, חקר השיח, ניטור דעת קהל ועוד.

  בין השאר תרם לאנציקלופדיית מדעי החברה לחקר המלחמה (Sage, 2016) את הערך "חללים" (Casualties) ולספרי האגודה הסוציולוגיה הבינלאומית העוסקים בסוציולוגיה של צבא וביטחון - פרקים העוסקים בשיח המנהיגות וברטוריקת משפחות החללים.

  ספרו "הדרך אל הפנתיאון: אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרון הישראלי" (הוצאת כרמל ומרכז מורשת בגין) זכה בשנת 2011 בפרס ראש הממשלה. הספר יצא לאור גם במהדורה אנגלית תחת השם:

  Politics of Memory - The Israeli Underground’s Struggle for Inclusion in the National Pantheon and Military Commemoralization, 2013, Routledge, London and New-York.

  הוא מנחה תלמידים לתארים מתקדמים (תיזה, דוקטורט ופוסט-דוקטורט) בתחומים המשיקים לתחומי עיסוקו.

   

   

  מחקר
  • תקשורת פוליטית
  • קהילות שיח וקהילות מדיניות
  • זיכרון קולקטיבי
  • שיח השכול
  • שיח הטראומה
  • שיח החוסן האישי, הקהילתי והלאומי
  • חקר בעיות חברתיות ותנועות חברתיות
  • חקר שיח הצבאיות וקהילות צבא וביטחון
  • חקר הפוליטיקה של עיצוב דעת הקהל
  • חקר התהוות תסריטים אישיים, קהילתיים ומוסדיים.
  קורסים
  • תקשורת פוליטית ושיווק פוליטי
  • מבוא לסוציולוגיה
  • מבוא לפוליטיקה וממשל
  • החברה הישראלית
  • אובדנים לא מוכרים
  • גבריות ונשיות בתרבות החזותית ובתרבות הפופולארית
  • ויקטימיזציה והירואיזציה בתקשורת החזותית ובתרבות הפופולארית
  • גישות ותיאוריות במדע המדינה (MA)
  • מבוא לתקשורת המונים
  • חוסן לאומי
  • יחסי צבא חברה ותקשורת
  • בעיות תקשורתיות ושינוי חברתי: הגדרת בעיות חברתיות בשיח הציבורי
  • ביטחון ותקשורת – דינאמיקה של יחסים
  • שכול, זיכרון והנצחה
  • טראומה וחברה
  • ניהול רגשות בתקשורת
  • שיח הטראומה בתקשורת
  • גישות ושיטות במחקר
  • סוציולוגיה של המדע
  • פרקטיקום במחקר איכותני
  • מגזר שלישי וחברה אזרחית
  • מנהיגות – אישית, ארגונית ותקשורתית
  פרסומים

  Publications

  Books & Monographies

  1. Doron, G. and Lebel, U., 2003, Politics of Bereavement, Hakibbutz Hameuchad Publishing House, Tel Aviv. (Heb.)

   

  1. Koshilevitch-Geffen, S., Lebel, U. and Ronel, N., 2004, Anger and Reconciliation: The Political Behavior of Bereaved Parents – Between Rage and Forgiveness, The Interdisciplinary Center for Children and Youth Studies, The Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University, Tel Aviv. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., 2007, The Road to the Pantheon: Etzel, Lehi and the Borders of Israeli National Memory, Carmel Publishing House, Sapir College and Menachem Begin Heritage Center, Jerusalem. (Winner of the Israel Prime Minister Award, 2011) (Heb.)

   

  1. Lebel, U., 2013, Politics of Memory - The Israeli Underground’s Struggle for Inclusion in the National Pantheon and Military Commemoralization, Routledge, London and New-York.

   

  Editor of Edited Volumes

  1. Lebel, U. (ed.), 2005, Security and Communication: The Dynamics of the Interrelationship, The Ben-Gurion Research Institute / Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva. (Heb.)

   

  1. Lebel, U. (ed.), Israel Affairs 12 (3), 2006 (Special Volume: "Civil-Military Relations in Israel").

   

  1. Lebel, U (ed.), 2008 [second edition 2010], Communicating Security: Civil-Military Relations in Israel, Routledge, London.

   

  1. Misgav, H. and Lebel, U. (eds.), 2008, In the Shadow of the Disengagement: Strategic Dialogue in Crisis, Carmel Publishing House and Netanya Academic College, Jerusalem. (Heb.)

   

  1. Billig, M. and Lebel, U. (eds.), Israel Affairs 21 (3), 2015 (special volume: "Jewish Settlers and Settlements in Judea and Samaria – Cultural Sociology of an Unsettled Space: A look from Within"). 

   

  1. Lebel, U. and Lewin, E. (eds.), 2015, 1973 Yom Kippur War and the Reshaping of Israeli Civil-Military Relations, Lexington Books, Lanham, Maryland.

   

  1. Cote-Hampson, S., Lebel, U. and Taber, N. (eds.), 2018, Mothers, Military and Society, Demeter Press, York University, York Canada.

   

  1. Lebel, U., Fuksman-Sha’al, M. and Orkibi, E. (guest editors), 2018, Israel Affairs 5(24), 2018. Special volume: “Mahapach!”: The Israeli 1977 political upheaval – implications and aftermath

   

  Articles in Refereed Journals

  1. Doron, G. and Lebel, U., "An Organization Defending Itself: The Military System versus the Bereaved Parents", Plilim: Journal of Public law, Society and Culture, 9, 2000, 369-411. (Heb.)

   

  1. Doron, G. and Lebel, U., "An Organization Defending Itself: The Military System versus the Bereaved Parents", in: Barak-Erez, D. (ed.), 2001, Army, Society and Law, Ramot Publishing House, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, 369-411. (Heb.)

   

  1. Dahan-Kalev, H. and Lebel, U., “Generals in School: On the growing connection between the Military and Education”, Politika: The Israeli Journal of Political Science & International Relations, 11/12, 2004, 27-40. (Heb.)

   

  1. Doron, G. and Lebel, U., "Penetrating the Shields of Institutional Immunity: The Political Dynamic of Bereavement in Israel", Mediterranean Politics 9 (2), June 2004. pp. 201-220.

   

  1. Drory, Z. and Lebel, U., "Public Relations of Death: Conflicts of Memory in a National Memorial Site: Mount Eytan Museum", Democratic Culture, 9, 2005, 49-84. (Heb.)

   

  1. FIlc, D. and Lebel, U., "The Israeli Populist Radical Right: A New Phenomenon in a Comparative Perspective", Mediterranean Politics, 10 (1), 2005. pp. 85-97.

   

  1. Lebel, U. and Dahan-Kaleb, H., "Marshaling a Second Career: Generals in the Israeli School System", Educational Administration and History 37(1), 2005. pp. 145-157.

   

  1. Lebel, U. and Ronel, N., "Parental Discourse and Activism as a Response to Bereavement of Fallen Sons and Civilian Terrorist Victims", Journal of Loss and Trauma, 10 (4), 2005. pp. 383-405.

   

  1. Lebel, U., " 'Beyond the Pantheon': Bereavement, Memory and the Strategy of De-Legitimization against Herut", Israel Studies, 10 (3), 2005. pp. 104-126.

   

  1. Lebel, U., "Postmortem Politics: Competitive Models of Bereavement and Civil-Military Bargaining over Military Secrecy", Journal of Modern Jewish Studies, 5 (2), 2006. Pp. 163-181.

   

  1. Lebel, U. and Ronel, N., "Anatomy of Anger, Loss and the Political Psychology of Bereavement: A comparative analysis of bereaved parents of 'public leaders' ", Social Issues in Israel, 2, 2006, 116-142. (Heb.)

   

  1. Ronel, N. and Lebel, U., “When Parents Lay Their Children to Rest “, Journal of Social and Personal Relationships 23 (4), 2006. pp. 507-522.
  2. Lebel, U., "Communicating Security: Civil-Military Relations in Israel" (special edited volumes' introduction), Israel Affairs, 12 (3), 2006, pp. 361-364.

   

  1. Lebel, U., "The Creation of the Israeli ‘Political Bereavement Model’ – Security Crises and their Influence on the Public Behavior of Loss: A Psycho-Political Approach to the Study of History", Israel Affairs, 12 (3), 2006. pp. 439-461.

   

  1. Lebel, U., "Will All Be Remembered? The Exclusion of Etzel and Lehi Fallen from the State Narrative: Bereavement, Memory and the Political Delegitimation Strategy against the Herut Party", Democratic Culture, 11, 2007, 77-105. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., " 'Drafted in Death': Bereaved parents, Secrecy and the Challenge of Military Hegemony", Iyunim Bitkumat Israel, 17, 2007, 267-286. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Post-Mortem Confrontation: Military-Civil Interaction about the Transparency of the Security Domain in the Israeli Bereavement Arena", State & Society, 6(1), 2007, 19-41. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "The Culture of Loss Following Crisis: Culture Shifts in the Bereaved Parents–State Relationship", Journal for Cultural Research, Volume 10 Issue 4, 2007. pp. 363-388.

   

  1. Lebel, U., "Civil Society vs. Military Sovereignty: Cultural, Political and Operational Aspects", Armed Forces and Society, 34 (1), 2007. pp. 67-89.

   

  1. Lebel, U., "Exile from national identity - Memory Exclusion as Identity Deletion: Polemical Exchanges between the Zionist Establishment and the Underground", National Identities, 2009, 11 (3). Pp. 241-262.

   

  1. Lebel, U. and Ronel, N., "The Emotional Re-Engineering of Loss: On the Grief-Anger-Social Action Continuum", Political Psychology, 30 (5), 2009. pp. 669-691.

   

  1. Lebel, U. and Drory, Z., "Undecided Past - National Identities and Politics of Diversity: The Mount Eytan Commemoration Site", International Journal of Euro-Mediterranean Studies, vol. 1 (2), 2009 (special volume dedicated to: Culture and Commemoration). pp. 215-237.   

   

  1. Lebel, U. and Rochlin, Y., "From ‘Fighting Family’ to ‘Belligerent Families’: Family-Military-Nation Interrelationships and the Forming of Israeli Public Behavior among Families of Fallen Soldiers and Families of MIAs and POWs", Social Movements Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 8 (4), 2009. pp. 359-374.

   

  1. Nuttman-Shwartz, O., Lebel, U., Avrami, S. and Volk, N., "Perceptions of Suicide and Their Impact on Policy, Discourse and Welfare", European Journal of Social Work 13(3), 2010, pp. 1-18.

   

  1. Lebel, U., " 'Casualty Panic': Military Recruitment Models, Civil-military Gap and their Implications for the Legitimacy of Military Loss", Democracy and Security 6(2), 2010. pp. 183-206.

   

  1. Ben-Asher, S. and Lebel, U., "IDF Widows Forming an Intimate Relationship: Representations of a Sociopolitical Discourse", Society and Welfare, 30(2), 2010, 289-310. (Heb.)

   

  1. Ben-Asher, S. and Lebel, U., "Social Structure Vs. Self Rehabilitation: IDF Widows Forming an Intimate Relationship in the Sociopolitical Discourse", JCRAS - Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 1 (2), 2010. pp. 39-60.

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., "Public Opinion in Israel on the Settlements in Judea and Samaria - 2009 Survey Results", Judea and Samaria Research Studies, 19, 2010, 11-18. (Heb.)

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., "Public Opinion in Israel on the Settlements in Judea and Samaria - 2010 Survey Results", Judea and Samaria Research Studies, 20, 2011, 11-20. (Heb.)

   

  1. Hermoni, G., Lebel, U. and Tzuriel, B., "The Parade of Bereavement Songs and the Glocalization of Memory: 'Mobilizing Mechanisms' of the Israeli Memorial Song", The Public Sphere, 5, 2011, 9-34. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Militarism versus Security? The Double-Bind of Israel's Culture of Bereavement and Hierarchy of Sensitivity to Loss", Mediterranean Politics 16(3), 2011. pp. 365-384.

   

  1. Lebel, U., "Panopticon of Death – The Institutional Design of Bereavement", Acta Sociologica 54(4), 2011 pp. 349 - 364.

   

  1. Lebel, U., "Postmodern or Conservative? Competing Security Communities over Military Doctrine - Israeli National-Religious Soldiers as Counter [Strategic] Culture Agents", Political and Military Sociology: An Annual Review (40), 2013, 23-57.  

   

  1. Hermoni, G. and Lebel, U., "Politicizing Memory: An Ethnographical study of a Remembrance Ceremony", Cultural Studies 26(4), 2012, 469-491.

   

  1. Lebel, U., "Victimization's Boundaries and the Hierarchy of Loss: Terror Victims on the Fading and Revival of the Republican Bereavement Discourse", Democratic Culture, 14, 2012, 153-200. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "The Terror Victims’ Families and the Political Psychology of Rehabilitation", Iyunim Bitkumat Israel, 22, 2012, 359-398. (Heb.)

   

  1. Lebel, U. and Rochlin, Y., "The Politicization of Family-Military Relations: 1973 War and the construction of Army MIAs (missing in action), POWs (prisoners of war) and Casualties families Political Identity", The Public Sphere, 7, 2012, 100-130. (Heb.)

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., "Opinion Survey on the Subject of Settlements in Judea and Samaria – Sample Results 2011", Judea and Samaria Research Studies, 21, 2012, 11-20. (Heb.)

   

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., "Opinion Survey on the Subject of Settlements in Judea and Samaria – Sample Results 2012", Judea and Samaria Research Studies, 22, 2013, 11-27. (Heb.)

   

  1. Hermoni, G. and Lebel, U., "Penetrating the 'Remembrance Day' Playlist: Bereavement and the Induction Mechanisms of Cultural Glocalization", Nations and Nationalism 19(1), 2013, 128–145.

   

  1. Lebel, U., "The Limits of Victimization and the Molding of a Hierarchy of Bereavement: The Victims of Terror in the Context of the Waning and Waxing of the Republican Bereavement Discourse in Israel", Democratic Culture 14, 2013, 205-274.

   

  1. Lebel, U., " 'Second Class Loss': Political Culture as a Recovery Barrier? – Israeli Families of Terrorist Casualties and their Struggle for National Honors, Recognition and Belonging", Death Studies, 38(1), 2014, 9-19.

   

  1. Lebel, U., " 'Blackmailing the Army' - 'Military Strategic Refusal' as Policy and Doctrine Enforcement: Israeli Warfare at Lebanon, Samaria and Gaza", Small Wars and Insurgencies 24(5), 2014, 297-328.

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., "Judea and Samaria Jewish Settlers and Settlements – Cultural Sociology of Unsettled Space" (special edited journal's introduction), Israel Affairs 21(3), 2015, 309-312.

   

  1. Lebel, U., "Settling the IDF: The Pre-Military Academies Revolution and the Creation of a New Security Epistemic Community", Israel Affairs 21(3), 2015, 361-391. 

   

  1. Lebel, U., Luwisch-Omer, S. and Possick, C., "Manipulating the patriarchy: Re-married religious 'national widows' family management", Social Issues in Israel, 20, 2015, 28-57. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "From Rebecca Gover to "Victimological Militarism": The Bereaved Mother and the Military-Israeli Situation", Amadot, 7, 2015, 111-134. (Heb.)
  2. Lebel, U., "The ‘Immunized Integration’ of Religious-Zionists within Israeli Society", Social Identities 22(6), 2016, 642-660.

   

  1. Lebel, U. and Hatuka, G., "Israeli Labor Party and the security elite 1977-2015: De-Militarization as Political Self-Marginalization", Israel Affairs 22(3-4), 2016, 641-663.

   

  1. Lebel, U., Luwisch-Omer, S. and Possick, C., " 'Back-Stage Autonomy': Religious-Zionist State Widows in Second Marriages Manage Competing Expectations", Journal of Women, Politics and Policy 39(3), 2018, 336-358.

   

  1. Lebel, U. and Drory, Z., "From Memory to Bereavement: Individuation as De-Politicization", Amadot 8, 2018, 145-172. (Heb.)

   

  1. Lebel, U. and Orkibi, E., "Exempted Soldiers: Public Opinion among Jewish Israelis
   Concerning Selective Conscientious Objection (Military Refusal)
   ", Middle Eastern Studies 55(1), 2018, 92-110.

   

  1. Lebel, U. and Orkibi, E., "Exempted Soldiers in the “New Sensitivity Army”: Public Opinion among Jewish Israelis Concerning Selective Military Refusal – On Diversity Management as a Pro-Hegemonic Strategy", Democratic Culture 18, 2019, 41-72. (Heb).

   

  1. Lebel, U. and Orkibi, E., "Selective Conscientious Objection and the Israeli Military Model in the Eyes of the Israeli Public", Democratic Culture 18, 2019, 41-72. (Heb.)

   

  1. Yellinek, R., Mann, Y. & Lebel, U. “China’s Soft Power in the Iran-China Relations” The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies 4, 2019, 39-65 (Heb).

   

  1. Lebel, U. and Ben-Hador, B. “Influence from Within? Senior Managers from the Religious-Zionist Community in the Public Administration – A Phenomenological Research. Israel Affairs 25(3), 2019, 488-513.

   

  1. Ben-Hador, B., Lebel, U. and Ben-Shalom, U. “Learning How to Lead from King David? On the Gap between Declared and Real Content in Training”. European Journal of Training and Development 44(4-5), 2020, 489-507.

   

  1. Yellinek, R., Mann, Y. and Lebel, U. “Chinese Soft-Power in the Arab world–China’s Confucius Institutes as a Central Tool of Influence”. Comparative Strategy 39(6), 2020, 517-534.

   

  1. Yellinek, R., Mann, Y. and Lebel, U. “Chinese ‘Soft Power Pipelines Diffusion’(SPPD) to the Middle Eastern Arab Countries 2000-2018: A Discursive-Institutional Study”. British Journal of Middle Eastern Studies, 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530194.2020.1732870

   

  1. Yellinek, R., Lebel, U. and Mann, Y. “The Work Division of the Israeli ‘Human Rights Discourse’ Community – Between ‘Occupation Discourse’ and Laundering Human Rights Violations in China: On China’s Soft Power Strategy in Israel. Social Issues in Israel 30(1), 2021, 133-180 (Heb). 

   

  1. Lebel, U. and Masad, D. “Life Scripts, Counter Scripts and Online Videos: The Struggle of Religious-Nationalist Community Epistemic Authorities against Military Service for Women”. Religions 12(9), 2021, 750.

   

  1.  Lebel. U. and Drory, Z., "Israeli Failure to Produce a National War Memorial Site: Fragmented National Memory in an Inclusive Semiotic Sphere" Global Humanities 6(8), 2021, 41-59.

   

  Book Reviews in Refereed Journals

  1. Lebel, U. “Exposed in the darkness”: The Mossad, The SHABAC and the Israeli Media [Review Article]. Media Frames 17, 2019, 175-183 (Heb).

   

  1. Lebel, U. “Broadcasting under fire: Educational Radio in Emergency Conditions” [Review Article]. Media Frames 19, 2020, 105-112 (Heb).

   

   

  Chapters in Refereed Volumes

  1. Lebel, U., "Cracks in the Mirror of Military Hegemony: The Courts and the Media as Agents of Civil Society in Israel”, in D. Korn, (ed.), 2002, Public Policy in Israel: Perspectives and Practices, Lexington, Maryland. pp. 205-224.

   

  1. Doron, G. and Lebel, U., "Training Accidents, Bereavement and the Political Media", in: Al-Haj, M. and Ben-Eliezer, U. (eds.), 2003, In the Name of Security, The Sociology of Peace and War in Israel in changing Times, Haifa University Press / Pardes publishers, 245-284. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "A Legal-Media Complex versus a Political-Defense Complex: The Defense, Legal and Media Relations in Israel", in: Lebel, U. (ed.), 2005, Security and Communication: The Dynamics of the Interrelationship, The Ben-Gurion Research Institute / Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, 151-180. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Confrontation or Mutual Dependency? The Relations between Security and Communications in War and Routine: A Theoretical Framework", in: Lebel, U. (ed.), 2005, Security and Communication: The Dynamics of the Interrelationship, The Ben-Gurion Research Institute / Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, 13-48. (Heb.)

   

  1. Ronel, N. and Lebel, U., "Beyond restoration: The Role of Non-Forgiveness for Bereaved Parents", in: Jaishankar, K, Ramdoss, S. and Madhava Soma, S. P. (eds.), 2006, Crime, Victims and Justice: An Introduction to Restorative Principles, Serial Publications, New Delhi. pp. 107-121.

   

  1. Lebel, U., "The Creation of the Israeli ‘Political Bereavement Model’ – Security Crises and their Influence on the Public Behavior of Loss: A Psycho-Political Approach to the Study of History" in:  Lebel, U. (ed.), 2007, Communicating Security: Civil – Military Relations in Israel, Routledge, London. pp. 439-461 (published first as a special volume of Israel Affairs).

   

  1. Lebel, U., "Returning the crown to its former splendor – The disengagement as an attempt to replace elites in the IDF and Israeli Society ", in: Misgav, H. and Lebel, U. (eds.), 2008, In the Shadow of the Disengagement: Strategic Dialogue in Crisis, Carmel Publishing House and Netanya Academic College, Jerusalem, 207-232. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Who are ‘the Nights of sovereignty? Outside of national Historiography: Etzel, Lehi and the Politics of the formation of National Memory 1949-1963", In: Rothenberg, N. and Schweid, E. (eds.), 2008, Studies on Jewish People, Identity and Nationality, Van Leer Jerusalem Institute / Hakibbutz Hameuchad Publishing House, Jerusalem, 176-204. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "The Price of Dominance: How the Etzel and Lehi were pushed outside the borders of Israel Memory", In: Markovitzky, J. (ed.), 2008, The Rebels: Etzel's Struggle against the British (1944-1948), Herzl Institute, Haifa University, 271-295. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Cracks in the Hegemony Grieving Model: The Political Behavior of Families of Yom Kippur War Casualties", In: Shemesh, M. and Drori, Z. (eds.), 2008, National Trauma - The Yom Kippur War: A Retrospective of Thirty Years and Another War, The Ben-Gurion Research Institute / Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, 325-350. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "What is their legacy? Bereavement and Time in Israel", In: Benziman, Y. (ed.), 2008, Memory Games: Concepts of Time and Memory in Jewish Culture, Van Leer Jerusalem Institute / Hakibbutz Hameuchad Publishing House, Jerusalem, 205-230. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "No Supreme Court and no B'Tselem – Civil Society and the Military Autonomy Challenge: Dominant Institutions and Cultural Formation", In: Sheffer, G., Barak, O. and Oren, A. (eds.), 2008, An Army that Has a State? New Approaches to Civil-Security Relations in Israel, Carmel Publishing House, Jerusalem, 245-275. (Heb.)

   

  1. Lebel, U", "The 'Blood Motif' in the Struggle for Political Recognition: Zionist 'Dissidents' Contest Exclusion", ", in: Hart, M. (ed.), 2009, The Significance of Blood in Jewish Culture, Routledge, London, 88-109.

   

  1. Lebel, U., "The Glocalization of Bereavement: Bereaved Families, Discourse of Economics, and the Hierarchy of Casualties", in: Caforio, G. (ed.), 2009, Military Sociology Essays in Honour of Charles Moskos, Emerald Group publisher, Bingley, UK. pp. 11-40 (Opening article).

   

  1. Lebel, U., " ‘Left Right Left’ – Organized Insubordination as a tool for formation of Israel’s Security Policy during periods of Likud Government Rule", In: Diskin, A. (ed.), 2011, From Altalenah to the Present Day: The History of a Political Movement – from Herut to Likud, Menachem Begin Heritage Center and Carmel Publishing House, Jerusalem, 228-254. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., " ‘Returning to what we were before’ – The IDF’s ‘knitted skullcaps’ wearers as Conservative Opposition to a Post-Modernist Army", In: Gal, R. and Libel, T. (eds.), 2012, Between the Yarmulke and the Beret: Religion, Politics and the Military in Israel, Kinneret Research Center and Modan Publishing House, Tel Aviv, 151-204. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Counter-Hegemonic Bereavement, Un-Honored Grief and Reframing Loss - A Study in Political Psychology of Bereavement, Loss and Trauma: The Case of Terror Casualties' Families' Politics of Belonging", in: Van Leeuwen, T. and Brouwer, M. (eds.), 2013, Psychology of Trauma, Nova Science Publishers, NY, pp. 63-88.

   

  1. Lebel, U., "From Cultural Agents to Policy Designers: Bereaved Parents, the 'Lebanese Experience' and the Politicization of Israeli Bereavement", in: Kreitler, S. and Shanun-Klein, H. (eds.), 2013, Studies of Grief and Bereavement: Psychology of Emotions, Motivations and Actions, Nova Science Publishers, NY, pp. 97-114.

   

  1. Lebel, U., " 'Conditioned Loyalty' and Military 'Strategic Refusal': A Study in Military and Political Psychology of Loyalty", in: Miller, L. B. and Moore, W. C. (eds.), 2013, Psychology of Loyalty, Nova Science Publishers, NY, 1-36.
  2. Lebel, U., "The 'Grief Regime' Gatekeepers: 'Victimological Militarism' and the Symbolic Bargaining over National Bereavement Identity", in: Bialas, Z., Jedrzejko, P. and Szoltysek, J. (eds.), 2013, Culture and Rites/Rights of Grief, Cambridge Scholars Publishers, Cambridge, 73-99.

   

  1. Hermoni, G. and Lebel, U., " ‘How is Blood Remembered?’ – De-Politicization as an Anti-Hegemonic Practice: On the Politics of the Alternative Text ‘Space’", In: Meiri, S., Monk, Y., Menselson-Maoz, A., and Steir, L. (ed.), 2013, Identities in the Formation of Israeli Culture, The Open University, Raanana, 112-145. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Unrecognized Loss – Anti-Hegemonic Bereavement and a Renewed Framing of Trauma: The Relative Deprivation Experience of Families of Terror Victims in Israel", In: Shanun-Klein, H., Kreitler, S. and Kreitler, M. (eds.), 2013, Thanatology – The Study of Loss, Dying and the Bereavement: Selected Topics, Pardes Publishing House, Haifa, 227-262. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "War Opponents and Proponents:  Israeli Military Mothers from Rivka Guber to 'Four Mothers", in: Phelan, C. and Cooper, D (eds.), 2014, Motherhood and War: International Perspectives, Palgrave McMillan, Basingstoke, Hampshire, 159-179.

   

  1. Lebel, U., "The Yom Kippur War (1973) and the Formation of a New Grief Community", in: Lebel, U. and Lewin, E. (eds.), 2015, 1973 Yom Kippur War and the Reshaping of Israeli Civil-Military Relations, Lexington Books, Lanham, Maryland, 55-80.

   

  1. Lebel, U. and Ben-Shalom, U., "Military Leadership in Heroic and Post-Heroic Conditions", In: Caforio, G. (ed.), 2018, Handbook of the Sociology of the Military, Springer, Rotterdam, pp. 463-475.   

   

  1. Lebel, U., "Pre-Military Academies as the 'Making' of Religious-Zionist Leadership Capital", in: Brouwer, R. (ed.), 2018, Leadership and Religion, Palgrave McMillan, Basingstoke, Hampshire, pp. 186-207.

   

  1. Orkibi, E. and Lebel, U., "The Public Reception of Military Refusal", in: Michael, K., Siboni, G. and Kurtz, A. (eds.), 2018, Six Days and Fifty Years, INSS and Tel Aviv University Press, 287-295.   

   

  1. Lebel, U. and Hermoni, G., "Public Grief is Maternal: The Gendered Discourse of Israeli Military Bereavement", in: Cote-Hampson, S., Lebel, U. and Taber, N. (eds.), 2018, Mothers, Military and Society, Demeter Press, York University, York Canada, 131-156.

   

  1. Lebel, U., Ben-Hador, B. and Ben-Shalom, U., "Jewish Spiritualization as a 'Meaning Injection': an Ethnography of Rabbinic Seminar in the Israeli Military",  in: Mayseless, O. and  Russo-Netzer, P. (eds), 2021, Finding Meaning: An Existential Quest in Post Modern Israel, Oxford University Press, pp. 355-375.

   

  1. Lebel, U. and Ben-Gal, Z., "'Yearning for Meaning' :Israeli Terror Casualties' Families and the National Bereavement Discourse", in: Mayseless, O. and  Russo-Netzer, P. (eds), 2021, Finding Meaning: An Existential Quest in Post Modern Israel, Oxford University Press,  pp. 63-93.
  2. Lebel, U., "The Yom Kippur War and the Formation of a new Community of Bereavement: from Hegemony to Bargaining over the processing of symbolic Military Loss", In: Drori, M. and Lasker, M. M. (eds.), And the Land trembled – the Yom Kippur War and Israeli Society, Kinneret Academic College and Bar Ilan University Publishing House – (In Print) (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "The 1977 Political Revolution and Israeli Memory – Between the Political and Symbolic", In: Marcowitzki, Y. and Fucsman, M. (eds.), 30 years to the 1977 Revolution, Menachem Begin Heritage Center in Jerusalem and Herzel Institute, Haifa University - Accepted for Publication (Heb.)

   

  Refereed Encyclopedia Entries

  1. Lebel, U., "War Casualties", in: Joseph, P. (ed.), 2017, SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives, Sage, London, 275-276.

   

  Proceedings

  1. Lebel, U., "The Social Media of Bereavement", In: Yaari, V. and Oren, M. (eds.), 2002, Remembrance and Commemoration, Ministry of Defense, Rehabilitation Department, Unit for the commemoration of fallen soldier, Tel Aviv, 60-67. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Bargaining over the formation of Public Policy: Bereavement, Civil Society and the Privatization of the Security Ethos", In: Mano-Negrin, R. (ed.), 2003, Studies of the Third Sector in Israel, Ben Gurion University Publishing House, 74-81. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "The end of the era of embracing bereavement", In: Yablonka, H. (ed.), 2003, In validation: the Holocaust and Yom Kippur War after 30 Years , The Ghetto Fighters House and the Jewish National Fund Institute for the History of Zionism and Settlement, 29-39. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Careful – you can die in the army! – on Mothers as creators of security concepts", In: Inbar, A. (ed.), 2011, Women and National Security, Discussions in National Security 26, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar Ilan University, Ramat Gan, 1-10. (Heb.)

   

  1. Lebel, U., "Managing Military Demography – a challenge for involvement? The IDF and the Israeli Left", In: Inbar, A. (ed.), 2016, IDF Challenges, Discussions in National Security 30, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar Ilan University, Ramat Gan, 47-56. (Heb.)

   

  Non Refereed Research Articles in Israeli\International Journals\Volumes

  1. Orkibi, E. and Lebel, U., "Wehrdienstverweigerer in Israel – von links bis rechts“,  Jüdischer Almanach, Proteste, Jüdischer Verlag/Suhrkamp, September 2012, Berlin. (German)

   

  1. Doron, G. and Lebel, U., 1999, No Longer Engulfed in their Sorrow”, Panim – Culture, Society and Education 11, 55-65. (Heb.)

   

  1. Drori, Z. and Lebel, U., 2013, Recognition or Belonging? On the death of the Solidarity of Israeli Memory”, Panim – Culture, Society and Education 63, 94-105. (Heb.)

   

  Classified articles, Measures, Indexes and Scientific Reports

  1. Lebel, U., 2007, The Sovereignty and Independence Measure, Menachem Begin Center, Jerusalem.

   

  1. Lebel, U., 2007, Israeli Public Opinion and the Second Lebanon War Campaign, Security and Foreign Affairs Committee, The Knesset (Israeli Parliament). 

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., 2009, The Judea and Samaria Measure, Judea and Samaria Research Center, Ariel University Center.

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., 2010, The Judea and Samaria Measure, Judea and Samaria Research Center, Ariel University Center.

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., 2011, The Judea and Samaria Measure, Judea and Samaria Research Center, Ariel University Center.

   

  1. Billig, M. and Lebel, U., 2012, The Judea and Samaria Measure, Judea and Samaria Research Center, Ariel University Center.

   

  7. Lebel, U., Kreitler, S. and Billig, M., 2012, The Israeli Divorce Measure, Peleg-Billig Family-Society Center, Ariel University Center

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2023