דו ראשי מובנה - תקשורת וסוציולוגיה אנתרופולוגיה

תכנית לתואר ראשון במסלול דו ראשי מובנה תקשורת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תיאור המסלול

בעשורים האחרונים ממלאת המדיה הדיגיטלית תפקיד מכריע בעיצובם מחדש של תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. כתוצאה, אנו עדים לשינויים מבניים בארגון החברתי, במנגנוני השליטה ובהיררכיות חברתיות. העולם הדיגיטלי מרחיב את הפעילות הפוליטית-חברתית (כמחאה, תעמולה וטרור); ידע מומחים (רפואי, משפטי ופסיכולוגי) מונגש לציבור הרחב; האנציקלופדיה הפופולרית בעולם – ויקיפדיה -  מייצרת ידע באמצעות מתנדבים בתהליך דמוקרטי; ענפים כלכליים מאורגנים מחדש סביב דפוסים חדשים של ייצור ושיווק; מימון וצריכה מבוזרים באמצעות האינטרנט (קוד פתוח, מיקור ומימון-המונים); ואף בחירת בני-זוג ומיון והשמת מועמדים לעבודה נעשים כיום בסיוע אלגוריתמים.

שינויים אלו משפיעים לא רק על המבנה החברתי ומאפייני צריכה וייצור התקשורת, אלא על התרבות בכלל.  אתרים כדוגמת פייסבוק, המבוססים על תוכני היצרכנים (הכלאה של צרכנים יצרנים), משנים את יחסי הגומלין בין תעשיית המדיה לצרכנים שלה ואת מאפייני צריכת וייצור התקשורת. באתרים נוצרים עולמות משמעות חדשים, זהויות חדשות, חוויות עולם חדשות, מאגרים לשוניים וסמליים חדשים ועוד. באינטרנט מתעצבת תרבות דיגיטלית חדשה של רומנטיקה ואינטימיות בין אנשים קרובים ובין זרים ונפתחות זירות חדשות להצגת-העצמי, למשחקי שפה ולשון, ליצירתיות ולעיצוב הזיכרון הפרטי הקולקטיבי.

 

ייחודיות המסלול

השינויים העמוקים בעולם המדיה ובמאפייני התקשורת והתרבות הקשורים בו מציבים אתגרים משמעותיים הן בפני חוקרי התקשורת והן בפני סוציולוגים ואנתרופולוגים. מטרת ההתמחות במדיה ותרבות דיגיטלית היא לאפשר לסטודנטים כבר בתואר הראשון להתמקד בהתפתחויות הטכנלוגיות- תרבותיות האחרונות, ולרכוש כלים תיאורטיים הן מתחום לימודי התקשורת, הן מתחום הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. שילוב זה מצייד את הסטודנטים גם בכלים מתודולוגיים ויישומיים הנדרשים לניהול מחקר של האינטרנט ו/או באמצעות האינטרנט ופלטפורמות תקשורתיות חדשות אחרות. המרכזיות החברתית והכלכלית של זירות מקוונות ותהליכי דיגיטציה הופכת את הידע שמציע השילוב לבסיס חשוב לא רק כידע טהור אלא גם כמומחיות וידע יישומי עבור סטודנטים המבקשים לרכוש תובנות, כלים ומיומנויות שיסייעו להם בשוק התעסוקה.

 

אפשרויות תעסוקה

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ( תחום חקר התרבות) יחד עם מקצוע התקשורת פותח בפני הסטודנט מגוון אפשרויות תעסוקה הן בתחום הציבורי כמו משרדי ממשלה, עמותות ואירגונים בטחוניים הן בעולם העסקי ( הזקוק לתקשורת שיווקית, בין השאר) והן בתחום התקשורת, כגון ערוצי חדשות, פרסום, דוברות, יחסי ציבור ועוד.

 

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי מובנה תקשורת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ילמד הסטודנט תקשורת כמסלול ראשי (25ש"ש)

ומסלול ראשי נוסף בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (25 ש"ש)

,בכך יתמחה הסטודנט בלימודי תקשורת תוך שילוב תחום הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שיהווה השלמה והרחבה ללימודי התקשורת.

תואר ראשון במסלול זה מתפרש על פני 3 שנים וכולל קורסי חובה, קורסי בחירה, סדנא מעשית וסמינריונים.

 

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לביה"ס לתקשורת כוללים ציון משוקלל של פסיכומטרי ובגרות. תנאים אלו משתנים מידי שנה על-פי היצע וביקוש. ציון פסיכומטרי גבוה מחפה על ציון נמוך בבגרות ולהפך.

לחישוב תנאי הקבלה לחצו כאן

 

להלן תכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו ראשי מובנה תקשורת -סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עדכנית לתשע"ח.

מצ"ב קישורים למערכות בתקשורת דו ראשי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לשנים א+ ב. לתשומת ליבכם, ייתכנו שינויים במערכת הקורסים של תקשורת ויש לוודא מול מזכירות בית הספר לתקשורת לקראת סוף אוגוסט האם בוצעו שינויים במערכת השעות.

הקורסים של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה המופיעים במערכת המוצגת באתר זה הינם על פי מערכת שנשלחה אלינו מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולנוחיותכם. לתשומת ליבכם, במערכות אלו מופיעים רק קורסי חובה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קורסי הבחירה והסמינריונים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה רבים ומגוונים וניתן לברר זאת מול המחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה . סטודנט שרוצה לוודא לגבי שיבוץ סופי של קורסים בסוציולוגיה יוכל לבדוק זאת במעמד הרישום למערכת השעות או לקראת סוף אוגוסט מול המחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה שלא חלו תזוזות בשיבוץ הקורסים.

שנה א דו ראשי תקשורת סוציולוגיה אנתרופולוגיה תשע"ט

שנה ב דו ראשי תקשורת סוציולוגיה אנתרופולוגיה תשע"ט

שנה ג תקשורת תשע"ט

 

שנה א' 
תקשורת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מס' קורס שם  הקורס         

היקף

ש"ש   

מס' קורס  שם הקורס                        

היקף  ש"ש    

63-001 תקשורת המונים 3 64-101 מבוא לסוציולוגיה+ תרגיל 1.5
63-002 תולדות התקשורת 1 64-103 מבוא לאנתרופולוגיה+ תרגיל 1.5
63-003 התקשורת בישראל 1 64-105  סוגיות בחקר התרבות 1.5
63-004 מחקר ומידענות 1 64-106 שיטות מחקר כמותניות 1
63-005 אוריינות אקדמית 1   קורס בחירה בתרבות דיגיטלית 1
63-006 כתיבה ועריכה בעיתונאות 1      
63-007 תקשורת חדשה 1      
63-008 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית 1      
סה"כ שנה א' תקשורת - 10 ש"ש

סה"כ שנה א סוציולוגיה אנתרופולוגיה 6.5ש"ש

63-009 רטוריקה 1 64-109 מבוא לסטטיסטיקה + תרגיל 2
63-010 דיני תקשורת 1 64-203 שיטות מחקר איכותניות+ תרגיל 2
63-011 אתיקה עיתונאית 1 64-207 סטטיסטיקה הסקית+ תרגיל 2
63-012 תקשורת חזותית 1 ט.נ מבוא לחברה הישראלית + תרגיל 1.5
63-013 תקשורת מילולית 1 ט.נ מבוא לסוציולוגיה ישראלית 1
63-013 תקשורת מילולית 1      
 

קורסי בחירה בתקשורת

2      
  סדנת בחירה בתקשורת דיגיטלית 1      
  קורס בחירה בתקשורת דיגיטלית 1      
סה"כ שנה ב תקשורת 9 ש"ש סה"כ שנה ב' סוציולוגיה אנתרופולוגיה 8.5 ש"ש
  קורס בחירה בתקשורת 2 64-303 תיאוריות סוציולוגיות חלק א + תרגיל 1.5
  סמינריון בתקשורת 2 64-304 תיאוריות סוציולוגיות חלק ב + תרגיל 1.5
  סמינריון בתקשורת  דיגיטלית              2   סמינר בתרבות דיגיטלית 2
        סמינר 2
                 קורס בחירה 1
        קורס בחירה בשנה ב/ג 1
        קורס בחירה בשנה ב/ג 1
סה"כ שנה ג' תקשורת  6ש"ש

סה"כ שנה ג' סוציולוגיה אנתרופולוגיה 8 ש"ש

ו- 2 ש"ש קורסי בחירה בשנים ב/ ג

 

סה"כ לתואר: 64 ש"ש

תקשורת ראשי 25 ש"ש, סוציולוגיה אנתרפולוגיה 25 ש"ש, יהדות 10ש"ש ( לסטודנטים שהחלו לימודים בתשע"ז) ותיקים נדרשים ב- 14ש"ש יהדות.

בנוסף יש חובת הבעה , אנגלית וקורסי העשרה / כלליים ( על כך ניתן הסבר מפורט בהנחיות לרישום , לקראת ההרשמה באילנט)

 

לנרשמים לתואר ראשון בתקשורת, יש אפשרות, על בסיס אישי, לשלב כבר בשנת הלימודים השניה לתואר בתקשורת, לימודים לקראת תעודת הוראה. ניתן לסיים את התואר ואת תעודת ההוראה במקביל.

 

 

קורסי בחירה

- נשות ציבור ופוליטיקאיות בשיח התקשורתי

- "תעביר את זה הלאה": שכנוע, דוברות ויחסי ציבור

- טרור ותקשורת

- "העם החליט - קפה עלית": תעשיית הפרסומות בישראל

- בין אימוג'י קורץ לציוץ: "לידתה של שפה?"

- צילום במבט ביקורתי

- ספורט, חברה ותקשורת

- תקשורת שיווקית ומיתוג מסחרי

 

סדנאות מעשיות

* אסטרטגיה שיווקית- הלכה למעשה

* פרקטיקום- התנסות מקצועית

* מבלוג לקהילה

 

סמינריונים

> תקשורת ונשק גרעיני

> הרשת הפוליטית

> תקשורת פוליטית ודעת קהל

> ניהול משברים תקשורתיים

 

* ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים