יועצת לענייני סטודנטים
טלפון
דוא"ל
comm.office@biu.ac.il
משרד
בניין 109 , חדר 23

תאריך עדכון אחרון : 19/12/2022