טסלר-כהן לינה

לינה טסלר-כהן
תואר
Ph.D
נושא המחקר

במחקרי אני עוסקת בניתוח משמעותן של תמונות בעת משבר ביטחוני, בחתירה ל"תמונת ניצחון" בלחימה אסימטרית בעידן הוויזואלי שבו אנו חיים.

תאריך עדכון אחרון : 07/08/2022