שלחו לחבר

הספריה

ספריית מדעי החברה הינה ספרייה פקולטטיבית הכוללת את המחלקות הבאות:

ביה"ס לתקשורת      החוג המשולב למדעי החברה       עבודה סוציאלית       קרימינולוגיה

מדעי המדינה       סוציולוגיה ואנתרופולוגיה       גיאוגרפיה 

 

מטרת הספרייה היא להעמיד לרשות המשתמשים שירותי מידע, מקורות מידע, הדרכה וסיוע בהשגת מטרות הלימוד והמחקר. לשירותי הספרייה זכאים כל הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים של אוניברסיטת בר אילן.

 
לאתר הספרייה הכולל גם מאגרי מידע לחצו כאן
 

מיקום ומבנה הספרייה

ספריית מדעי החברה ממוקמת בבנין טבע 213 (מקסיקו) בקומה הראשונה.

בהיותה ספרייה פקולטטיבית, ספריית מדעי החברה הינה ספרייה גדולה המחולקת לכמה אולמות:

אולם 1 – בקומת הכניסה.

אולמות 2-6 – בקומת הקרקע.

אולם השמורים הנמצא מחוץ לספרייה בקומת קרקע ליד ביה"ס לעבודה סוציאלית.

 

לרשות הקוראים עומדים מחשבים הכוללים Word, PowerPoint ו- Excel-גרסאות 2003 ו- 2007 וכן גישה לאינטרנט. כל המחשבים מחוברים למדפסותבנוסף עומדות לרשות הקוראים מכונות צילום.

השימוש במדפסות ובמכונות הצילום נעשה בעזרת כרטיס אשראי או כרטיס צילום של חברת "המפעיל" (בנין 410).

באולם 6 נמצאת מכונה בה ניתן לצלם באמצעות מטבעות, ובאולם השמורים ישנה מכונה לקניית כרטיסים וטעינתם.

 

שעות פתיחה

ימים א' – ה' בשעות 08:15-19:45

יום ו' – סגור

טל' 03-5318484
 
 

אוספים

ספריית מדעי החברה כוללת מספר אוספים; ספרים רגילים ; ספרי E ; גיאוגרפיה ; יעץ ; כתבי עת בעברית ובאנגלית ; עבודות MA וד"ר ; ספרים "שמורים" ; מאגר כתבי עת אלקטרוניים ; תדפיסים ; רשימות ביבליוגרפיות לקורסים השונים.

אוספי הספרים השונים (למעט ה"שמורים") מסודרים על המדפים על פי שיטת המיון של דיואי.

 

אוסף הספרים הרגילים מכיל ספרים בנושאים שונים של מדעי החברה הן בעברית והן באנגלית, ומסודר באופן הבא:

ספרים שמספריהם מ- 0     ועד - 309.99 נמצאים באולם 1 בקומת הכניסה.

ספרים שמספריהם מ- 310 ועד - 658.72 נמצאים באולם 2 בקומת קרקע.

ספרים שמספריהם מ- 658.72 ועד - 999.99 נמצאים באולם 3 בקומת קרקע.

 

אוסף ספרי E מכיל ספרים העוסקים בעיקר בנושאים הקשורים למדינת ישראל ומסודר אף הוא על פי שיטת דיואי לאורך הקיר באולם 2 בקומת הקרקע.

 

אוסף כתבי עת בעברית ובאנגלית נמצא בקומת הקרקע ומסודר על המדף בסדר אלפביתי. גיליונות חדשים נמצאים במדפי התצוגה וגיליונות כרוכים ממוקמים על המדפים באולמות השונים.

כתבי עת כרוכים בעברית נמצאים באולם 4.

כתבי עת כרוכים באנגלית מסודרים על מדפים באולמות 6, 5, 2, 2ו-3.

תצוגת גיליונות חדשים נמצאת באולם 5.

ניתן לצלם מאמרים מתוך כתבי העת אך כתבי עת אינם ניתנים להשאלה.

בנוסף, קיימים מאגרים שונים של כתבי עת אלקטרוניים, עליהם מנויה אוניברסיטת בר אילן, דרכם ניתנת גישה לטקסט מלא של מאמרים

 

אוסף ספרי יעץ מכיל ספרי עזר דוגמת אנציקלופדיות, מילונים, לקסיקונים ועוד, ונמצא באולם 1 בקומת הכניסה (לאורך הקיר, מתחת לחלונות).

 

אוסף עבודות מ"א וד"ר נמצא בדלפק באולם 1 בקומת הכניסה. עבודות אלו ניתנות לקוראים תמורת הפקדת תעודה מזהה ואינן ניתנות להשאלה. באולם השמורים ניתן למצוא עותקים לחלק מהעבודות אשר ניתנים להשאלה לשבוע.

 

אוסף ספרים "שמורים" נמצא ב"אולם שמורים", ומכיל ספרים הנדרשים כחלק מחובת הקריאה לקורסים במחלקות השונות.

הספרים באוסף זה מסודרים על המדפים על פי סדר אלפביתי ומחולקים על פי הקטגוריות הבאות:

ספרים "שמורים" במדעי המדינה – מסומנים בפס חום

ספרים "שמורים" בסוציולוגיה      – מסומנים בפס כחול

ספרים "שמורים" בגיאוגרפיה     – מסומנים בפס אדום

 

תדפיסים הינם מאמרים מכתבי עת ומאמרים וחלקי פרקים מספרים, המהווים קריאת חובה לקורסים שונים, שנסרקו וניתן לגשת אליהם דרך קטלוג הספרייה. למידע נוסף לחץ כאן.

 

אוסף גיאוגרפיה נמצא באולם 3 בקומת קרקע.

 

בנוסף, ניתן למצוא באתר הספרייה רשימות ביבליוגרפיות (סילבוסים) של הקורסים הנלמדים בפקולטה. הרשימות ממוינות לפי מחלקות ומסודרות אלפביתית לפי שמות המשפחה של המרצים, ולכל פריט ביבליוגראפי קיים מראה מקום.

 

שירותי הספרייה

השאלת ספרים

לשירותי ההשאלה זכאים סטודנטים וסגל אוניברסיטת בר-אילן.

השאלה מתבצעת באמצעות תעודת סטודנט או כרטיס עובד.

תעודת סטודנט נשלחת לכל סטודנט ע"י מדור תל"מ בתחילת שנת הלימודים ומשמשת ככרטיס קורא

סטודנט לתואר ראשון:  4 ספרים "רגילים" ו- 4 ספרים "שמורים".

סטודנט לתואר שני   :  8 ספרים "רגילים" ו- 4 ספרים "שמורים".

 

הודעות הספרייה (על הזמנות, החזרת ספרים ועוד) נשלחות לקוראים בדוא"ל. יש לדאוג לעדכן את כתובת הדוא"ל במידע האישי.

 

תקופת השאלה

ספר רגיל ניתן להשאלה לתקופה של שבוע או שבועיים.

ספר "שמור" ניתן להשאלה לתקופה של לילה אחד, יומיים או שבוע.

עותק של לילה ניתן לשאול החל משעה 17:30 בערב וחובה להחזירו עד לשעה 10:00 בבוקר למחרת.

עותקים של יומיים ושבוע ניתנים להשאלה בכל שעה ויש להחזירם עד לשעה 15:00 ביום ההחזרה הנקוב.

 

*החזרת ספרים שמורים לאחר השעה הנקובה כמוה כאיחור של יום שלם ותגרור קנס של יום איחור.

לידיעתכם, ישנם ספרים "שמורים" שאינם ניתנים להשאלה.

 

החזרת ספרים

האחריות על החזרת הספר בזמן מוטלת על הקורא ועליו להקפיד להחזיר ספר מושאל במועד או בהתאם לבקשת הספרניות.

בדיקת תאריך החזרת הספר אפשרית באמצעות כניסה לכרטיס הקורא.

 

על מאחר יוטל קנס כספי בהתאם לתעריף הבא:

5 ₪ ליום איחור בהחזרת ספר "רגיל"

15 ₪ ליום איחור בהחזרת ספר "שמור"

 

סטודנטים רשאים לערער על הקנס בעזרת טופס ערעור.

קורא המאבד ספר ששאל חייב לדווח על כך למדור ההשאלה ולשלם עבורו.

 

הארכות

מערכת ההשאלה מאריכה באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה של הספר בהתאם לתקופת הזמן הרשומה עליו ורק עד לתקופה של שלושה חודשים, פרט לספרים שמורים ללילה, אשר לא ניתנים להארכה.

 

הארכה תבוצע על כל הספרים שברשותכם, פרט למקרים הבאים:

·         ספרים שבוצעה עבורם הזמנה על יד קוראים אחרים.

·         ספרים שמועד החזרתם עבר ושעברו 3 חודשים מאז השאלתם.

·         קוראים שזכות ההשאלה שלהם נשללה עקב איחור בהחזרת ספר/ים או אי תשלום קנס.

·         קוראים שמועד הרישום שלהם פג.

·         קוראים שסטאטוס הכרטיס שלהם איננו של סטודנט מן המניין או חבר סגל (כגון אורחים, תלמידי מכינה פנסיונרים ועוד). במקרים אלו ניתן לבצע הארכה באופן יזום דרך כרטיס הקורא או בטלפון.

 

הזמנת ספר מושאל

ספר אשר נמצא על המדף אינו ניתן להזמנה ואין אפשרות לשמור אותו מראש. רק ספר המושאל על ידי קורא אחר ניתן להזמנה.

את ההזמנה ניתן לבצע דרך קטלוג הספרייה באופן עצמאי. כשהספר יוחזר, הוא יישמר עבור הקורא על מדף המוזמנים בדלפק ההשאלה והודעה המודיעה לקורא על הגעת הספר תשלח בדוא"ל.

 

ספר או כתב עת שאינו באוסף הספריות בבר-אילן ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ ובחו"ל, באמצעות השאלה בינספרייתית. פרטים באתר הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בר-אילן:  http://www.biu.ac.il/lib/ill.htm

 

הדרכות

בספרייה קיימות 3 עמדות הדרכה: באולם 1 בקומת הכניסה (עד השעה 14:00 בלבד), ובאולמות 2 ו- 4 בקומת הקרקע.

שירותי ההדרכה מיועדים לסטודנטים וחברי סגל של אוניברסיטת בר אילן.

בעמדת ההדרכה ניתן לקבל עזרה בחיפוש חומר בקטלוג הספרייה ובמאגרי המידע הממוחשבים, בכל שעות פעילות הספרייה.

 

בתחילת שנת הלימודים, מתבצעת הדרכה קבוצתית לסטודנטים משנה א' להתמצאות בספריה. בהמשך ניתנות הדרכות קבוצתיות לשימוש במאגרי הספרייה, המותנות במספר המשתתפים.

בנוסף, מתקיימות בספרייה הדרכות ויעוץ בשימוש במשאבי הספרייה לחברי הסגל ולסטודנטים בעלי תואר שני ומעלה, במדעי-החברה.

ההדרכות הן אישיות ומותנות בתיאום מראש.

 

לפרטים והרשמה: חנה בלומנפלד, מנהלת הספרייה, טל': 03-5318484

וכן בדוא"ל:  dafna.rosenberg@mail.biu.ac.il

  

כללי התנהגות

·         יש לשמור על השקט בתוך הספרייה

·         אין לאכול ולשתות בספרייה

·         השימוש בטלפון סלולארי בספרייה אסור

·         אין כניסה לתלמידי תיכון

·         אין להכניס תינוקות ועגלות לספרייה

 

 

צוות הספרייה למדעי החברה

מנהלת הספרייה - בלומנפלד חנה

Hannah.Blumenfeld@mail.biu.ac.il

גליכמן אסתי

Esther.Gliechman@mail.biu.ac.il

גולדמן טובה

Tova.Goldman@mail.biu.ac.il

גמראן איטה

Ita.Gamoran@mail.biu.ac.il

דיאמנט רינה

Rina.Diamant@mail.biu.ac.il

וידהורן אורלי

Orly.Weidhorn@mail.biu.ac.il

ונגרובר רבקה

Rivka.Vengrover@mail.biu.ac.il

טימקוביצקי סבינה

Sabina.Timkowitski@mail.biu.ac.il

טשרטוק יעל

Yael.Teshartok@mail.biu.ac.il

כהנא מיכל

Michal.Ehrmann@mail.biu.ac.il

רוזנברג דפנה

Dafna.Rosenberg@mail.biu.ac.il

שגיב שושנה

Shoshana.Sagiv@mail.biu.ac.il

תעשה יודפת

Yodfat.Taase@mail.biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 12/06/2013