ד"ר צוריאל ראשי

ד"ר
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

ד"ר צוריאל ראשי הוא תלמידו המובהק של פרופ' אסא כשר, ונחשב למומחה בתחומי האתיקה המקצועית. הוא חוקר בתחום האתיקה המקצועית.

 

ד"ר ראשי הוא בעל תואר ראשון בחינוך (B.Ed.) ממכללת הרצוג, ובוגר בהצטיינות של היחידה לעיתונאות ולתקשורת מטעם אוניברסיטת בר-אילן. כמו כן הוא מוסמך M.A. מטעם המחלקה למדעי המדינה (מגמת עיתונאות ותקשורת ציבורית) באוניברסיטה זו. כותרת עבודת הדוקטורט שהגיש ב-2007 הייתה: "תקשורת ואתיקה עיתונאית ביהדות: חובת הציבור לדעת – הלכה ומעשה". מחקר זה זכה בפרס יואב על עבודה אקדמית מצטיינת בתחום ביקורת התקשורת הישראלית בשנת 2009.

 

מחקריו הראשונים עסקו בהיבטים פילוסופיים וסוציולוגים בקשר בין יהדות ותקשורת. בין היתר, פרסם צמד מאמרים עם פרופ' מקס מקומבס, ממציא תיאוריית סדר היום. המאמרים עוסקים בחיבור התיאוריה אל העולם הדתי. במשך עשור הוא היה ראש החוג לתקשורת במכללת ליפשיץ ובמכללת הרצוג בירושלים, ואף שימש כמרצה וכיועץ לתואר שני בביה"ס לתקשורת באוני' בר-אילן.

 

בעשור האחרון עד 2018 כתב ד"ר ראשי יחד עם פרופ' כשר ספר מקיף בנושא האתיקה המקצועית ביהדות, כחלק ממחקר הפוסט-דוקטורט.

במסגרת עבודתו הוא חוקר ומרצה בנושאי אתיקה מקצועית בפני פורומים אקדמיים וחוץ-אקדמיים בארץ ובחו"ל. בין היתר, הוא מרצה בתחום האתיקה המקצועית בפני פורומים וקורסים פיקודיים בצה"ל, במשטרה, בשירות בתי הסוהר, ובפני אנשי חינוך, רווחה ותקשורת.

כמו כן עוסק ד"ר ראשי בהוראת הרטוריקה והופעה בפני קהל במסגרות הנ"ל ובמוסדות אקדמיים שונים. בתחילת 2018 נבחר למרצה מצטיין באוניברסיטת בר אילן ולאחד מ-12 מרצים מצטיינים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, והוכתר כ"מרצה מעורר השראה" על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל.

 

Dr. Tsuriel Rashi distinct student of Israel Prize laureate, Prof. Asa Kasher, Professor Emeritus of Philosophy and Vice Chair of the Jerusalem Centre for Ethics, and is considered an expert in the field of professional ethics and rhetoric.

 

Dr. Rashi holds a BA in Education (B.Ed.) from Herzog College and a MA in Communication and Political Science from Bar-Ilan University. The title of the doctoral thesis he submitted in 2007 was "Journalism and Journalism in Judaism: The Duty of the Public to Know - Halacha and Practice." This study won the Yoav Prize for outstanding academic work in the field of Israeli media criticism in 2009. His first studies dealt with philosophical and social aspects of the relationship between Judaism and the media. He also published 2 articles with Prof. Max McCombs, Inventor of the Agenda Setting Theory, engaging in connecting the theory to the religious world. For ten years he was head of the Department of Communication - First at Lifshitz College and then at Herzog College in Jerusalem. He also served as a lecturer and consultant graduate School of Communications at Bar-Ilan University.

 

In the last decade until 2018 Dr. Rashi and Prof. Kasher wrote a comprehensive book on professional ethics in Judaism, as part of the post-doctoral research.

During his work he is a lecturing on professional ethics in academic and extra-academic forums in Israel and abroad. He is teaching at the IDF colleges as well as at the National Police College, and in courses of the National Prison Service. In addition, he lectures in seminars for journalists, teachers, social workers, etc.

Dr. Rashi also teaches rhetoric and public speaking in those forums and in various academic institutions. At the beginning of 2018, he was elected as an excellent lecturer at Bar-Ilan University and as one of 12 outstanding lecturers in Israel's higher education system and was named an "inspiring lecturer" by the Israel Student Union.

 

 

 

EDUCATION

GENERAL EDUCATION

 

Years

Degree

Field

Institution

 

1998-2001

B.A.

Education- Specialization in Bible, Oral Law and Jewish Philosophy

Herzog College for training teachers

Graduated Cum Laude.

2001-2002

Certification Studies

Journalism & Mass Communication

Bar- Ilan University

Graduated Cum Laude

2002-2003

M.A.

Political Studies & Mass Communication

Bar- Ilan University

 

2005-2007

Ph.D.

Mass Communication

Bar- Ilan University

 

2008-2010

Post  Doc

Professional Ethics under the supervision of Prof. Asa Kasher

Tel-Aviv University

The result of the study is the book 'Hebrew Ethics'

 

 

 

 

 

 

RELIGIOUS EDUCATION

2006-2008

Hebrew Law Studies, Institute for Torah Advanced Studies, Bar-Ilan University.

2002

• Rabbinical Ordination by Rav Haim Drukman, Head of Yeshivot Bnei Akiva and Rav David Stav, Rav of the city of Shoam, Israel.

•Chaplains Course, The Chief Military Rabbinate, Israel Defense Forces.

1995-1999

Yeshiva Hesder Or Etzion

1990-1994

Yeshiva High School Sha'alvim

 

 

Ph.D. DISSERTATION: Mass Communication and Media Ethics in Judaism: The Public's "Duty to Know"

SUPERVISORS: Prof. Sam Lehman-Wilzig and Dr. Moshe Hellinger

 

ACADEMIC AFFILIATIONS/ APPOINTMENTS

Years

Appointment/Rank

2013-2018

Head, Department of communication, Herzog College for Education in Jerusalem, Israel.

• Lecturer, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

2010-2012

Communication graduate students' academic counselor

2007-2013

• Head, Department of communication, Lifshitz College for Education in Jerusalem, Israel.

• Lecturer, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

2005-2007

Lecturer, Lifshitz College for Education & Orot Yisrael College

 

 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Israel Communication Association

National Communication Association (NCA)

Religious Communication Association (RCA)

European Communication Research and Education Organization (ECREA)

Association of Professional Ethics (APA)

 

PROFESSIONAL AND PUBLIC ACTIVITIES

Years

Activity

2004-2005

Writing the "Judaism and Communications" instructional guidebook for the Jewish Religious School System, commissioned by Israel's Ministry of Education.

2008

Israel's Ministry of Education, Pedagogical Branch. Supervisor for developing an instructional program in communication for high schools. 

 

 

AWARDS/GRANTS/HONORS

2006-2008: Doctoral Excellence fellowship, Bar-Ilan University.

2009: The Yoav Prize for Significant Academic Work in Media Criticism.

2018: Grant from Mofet institute – 32,000 Shekel.

 

 

 

 

 

COURSES TAUGHT/TEACHING EXPERIENCE

Undergraduate/BA:

 

Mass Communication & Judaism; Military Ethics; Education ethics; Media Ethics; Advertising Ethics; Police Ethics. Professional ethics and Judaism; Rhetoric & Public Speaking; Freedom of speech: Challenges and Boundaries. 

 

 

 

MAIN RESEARCH INTERESTS

 1. Mass Communication & Judaism
 2. Professional Ethics & Hebrew Law
 3. Ultra-Orthodox Society and the Mass Media

פירסומים

 

Rashi, Tsuriel. (2008). Mass Communication and Judaism. Petach Tikva: Keter HaZahav (Co-Editor: Moti Saft). (In Hebrew).

Chapters in Books

1. Rashi, Tsuriel. (2012). 'Freedom of Speech, Communication, and Interfaith Dialogue: The Jewish Perspective'. Brown, Daniel (Ed.) A Communication Perspective on Interfaith Dialogue: Living within the Abrahamic Traditions. Fordham University Press, pp. 139-150.

2. Rashi, Tsuriel. (2013). 'The Kosher Cell Phone in Ultra-Orthodox Society: A Technological Ghetto within the Global Village?' Campbell, Heidi (Ed.). Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. Philadelphia, PA: Routledge, pp. 173-181.

3. Rashi, Tsuriel and Hershkowitz, Isaac. (2013). 'The Media Memory Agenda and the Struggle against Holocaust Deniers'.  Contemporary History in the Digital Age. Bruxells:Peter Lang, pp. 191-200.

4. Rosenbreg, Hananel & Rashi, Tsuriel. (2015). Pashkevillim in campaigns against new media: What can pashkevillim accomplish that newspapers cannot? In: Campbell, Heidi (Ed.). Digital Judaism. London: Routledge, pp.161-182.

Accepted for publication (Forthcoming)

Rashi, Tsuriel. 'Ethics for Rabbis and Religious Leaders'. In: Kasher, Asa (Ed.), Ethics: Introduction II. Jerusalem: Center for Ethics.

 

REFEREED ARTICLES        

Published articles

 1. Rashi, Tsuriel and Hellinger, Moshe. (2009). 'The Jewish Custom of Delaying Communal Prayer: A View from Communication Theory'. The Review of Rabbinic Judaism Vol. 12 no. 2. pp. 189-203.
 2. Rashi, Tsuriel. (2010). 'The Public's Right to Know in Liberal-Democratic Thought Vs. The People’s “Obligation to Know” in Hebrew Law'. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication Vol. 1 no. 1 pp. 91-105.
 3. Rashi, Tsuriel. (2011). 'Divergent Attitudes within Orthodox Jewry toward Mass Communication'. The Review of Communication. Vol. 11 no. 1, pp. 20-38.

4.Rashi, Tsuriel and Hellinger, Moshe. (2012). 'The Ultra-Orthodox Minority and Public Communication in Israel: A Communication-Oriented Reading of Religious Tradition as a Model of Reducing Cultural Conflict. Democratic Culture 13, pp. 185-213. 

 1. Rashi, Tsuriel. (2012). 'Media Credibility and Its Reflection in Jewish Responsa from the Eighteenth to the Twenty-First Century'. Journal of Communication and Religion vol. 35 no. 2, pp. 96-109.
 2.  רוזנברג, ח' וראשי, צ' (2014). "(מדיום) חדש מפני ישן תוציאו": הפשקווילים במאבקם למען הסלולר הכשר. עיונים בשפה וחברה, 6(2), עמ' 71-95.             כתב העת של האגודה הישראלית לשפה וחברה
 3. Rashi, Tsuriel and McCombs, Maxwell. (2015). 'Agenda Setting, Religion and New Media: The Chabad Case Study' Journal of Religion, Media and Digital Culture vol. 4 no. 1, pp. 128-153.
 4. Rashi, Tsuriel & Rosenbreg, Hananel. (2017). 'Shaming in Judaism - Past, Present, Future'. Journal of Religion & Society 19, pp. 1-22.

   

 5. Rashi, Tsuriel. (2017). 'When the arrow precedes the trolley: Jewish Perspectives on the Trolley Dilemma'. PHILOSOPHIA https://doi.org/10.1007/s11406-017-9910-4  
   
 6. Rashi, Tsuriel and McCombs, Maxwell. (2017). 'Biblical Antecedents of Modern Agenda-Setting: Religious Platforms in Lieu of Mass Media'. Essachess – Journal for Communication Studies Vol. 10 no. 2 (20), pp. 77-92.

  http://www.essachess.com/index.php/jcs/article/view/389/435

   

   

                 IN PROCESS

  Books

  Kasher, Asa and Tsuriel Rashi. Hebrew Ethics: Professional Ethics in the Judaism

   

  Articles

  1. Rashi, Tsuriel and Kasher, Asa. Collateral Damage and Jewish Military Ethics: Comparative Research.

  2. Rashi, Tsuriel and Kasher, Asa. Hanibal Protocol: Ethical and Jewish aspects.

  3. Rashi, Tsuriel and Limor, Yehiel. The Ethical Dilemmas Model of the PR person.

  4. Rashi, Tsuriel. 'Ethics for Teachers in Judaism'.

   

   

   

  Non-refereed publications

               1. Rashi, Tsuriel. (2008). Mass Communication and Judaism – Instructional Guidebook. (2008). Jerusalem: Ma'alot – Ministry of Education [In Hebrew].

  2. Rashi, Tsuriel. (2009). Media Coverage Characteristics of Police and Civilians Clashes. Jerusalem: The Institute for Israeli Strategies [In Hebrew]. English abstract is available on-line:  http://www.izs.org.il/eng/?father_id=121&catid=220

   

  3. Rashi, Tsuriel. (2010). Impersonating in debriefing according the Media Ethics and Jewish Law.   Proceedings of the Fifteenth World Congress of Jewish Studies [In Hebrew].

   

  4. Rashi, Tsuriel. (2011). Confidentiality Regarding Journalist’s Sources: Journalistic Ethics Codes vs. Jewish Law. Emdot 3 [In Hebrew].

   

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES AND LECTURES

Presenting an opinion in the presence of ethics committee of Second Authority for Television & Radio: Hidden Advertising in the Jewish Law: False Pretences or Fair Competition? (22.1.2006).

 

1.   Jerusalem, Israel. The 10th Annual Convention of the Israeli Communication Association. 'Functions and Impacts of Mass Communication in the light of Jewish Law and Tradition'. (9.4.2006).

 

2. Beijing, China. International Communication Association (ICA) & Chinese Association

for Communication (CAC), 'Hindering Prayers: Revisiting the Agenda-Setting Theory: A Traditional Jewish Case Study' (co-presenter: Dr. Moshe Hellinger). (20-21.10.2007).

 

3. Chicago, IL, National Communication Association (NCA).  'The Public’s Right to Know in Media Ethics Vs. The People’s “Obligation to Know” in Hebrew Law'. – One of the best five papers in media Ethics division. (15-18.11.2007).

 

4. Jerusalem, Israel. The third Annual Graduate Conference in Political Science in memory of Yitzhak Rabin. "Reinforcing the Status of the Legal & Legislative Authority by the Mass Communication: Hermeneutic Analysis of Rebellious Elder Execution". (17.1.2008).

 

5. Stockholm, Sweden. International Association for Media and Communication Research (IAMCR). "Divergent Attitudes among Leaders of Orthodox Jewry in Regard to Mass Communication". (20- 25.7.2008).

 

6. Jerusalem, Israel.  Conference for Judaism, Internet and Society. ' Cursed be he that smiteth his neighbour secretly: The Ethical Guidelines in the Internet by the Hebrew Law'. (27.7.2008).

 

7. Forum Researches, Tel-Aviv University: 'Mass Communication from the Biblical Era to the Middle Ages:   Juristic, Cultural and Social Aspects'. (22-23.9.2008).

 

UCLA, Los Angles: 'Pashkevilim: When the Walls Start to Talk'. (19.11.2008).

 

8.  San Diego, California. National Communication Association (NCA):

A. 'When the State Brings God to Communication Class: Communication and Judaism in Israeli Religious High Schools'.

B. 'Media events for political-religious socialization purposes: A Sociological and Communicational Reflection on the Ancient Jewish Hak'hel [Assembly] Ceremony'.              (21-24.11.2008(.

 

9. Bar Ilan University, Israel. Sixteenth conference for Torah and Science: 'Public's Right to Know: Media Ethics vs. Hebrew Law'. (30.3.2009).

 

10. Be'er Sheva, Israel. 25th  Association for Israel Studies  (AIS) Annual Conference: 'When the Periphery challenged the Center: The Kosher Cell Phone in Ultra-Orthodox Society- A Technological Ghetto within the Global Village. (1-3.6.2009).

 

11. Boston, Massachusetts. The Association for Education in Journalism and Mass Communication ( AEJMC). 'Media’s Historical Development and Increasing Impact on Jewish Responsa from the Eighteenth to the Twenty-First Century' (5-8.8.2009).

 

12. Jerusalem, Israel. Fifteenth World Congress of Jewish Studies: 'Impersonating in journalistic investigation in the Hebrew law'. (2-6.8.2009).

13. London, UK. British Association for Jewish Studies (BAJS) University College of London (UCL). 'Public Debate Regarding the Introduction of Hebrew into the Jewish Education System as Seen in Europe’s First Hebrew Weekly'. (23-25.9.2009).

14. Luxemburg. The University of Luxembourg and the Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe (CVCE(. 'The Media Memory Agenda and the Struggle Against Holocaust Deniers'. (Co-authour: Dr. Yitzchak Hershkovitz). (15-16.10.2009).

15. Yeshiva University, New York: 'Mass Communication, Media Ethics and Judaism: An Historical Analysis of an Emerging Field'. (9.11.2009).

 

16. Chicago, IL. Religious Communication Association (RCA) Pre-conference of the NCA: 'Media's Evolving Influence on Jewish Responsa Regarding the Issue of Freeing Agunot (Chained Women)'. (11-15.11.2009).

 

17. Tel Aviv University, The Dov Izraeli Center for Organizational Tranperacy and Ethics, Israel: 'The permission and prohibition to leak information or to assist a leak in the Isareli and the Jewish Law'. (23.12.2009).

 

18. Herzliya, Israel. 14th Annual Convention of the Israeli Communication Association (ISCA). Panel Organizer and Chair: 'Media Ethics in the end of the first decade of the 21st century: Vision and reality, challenges and solutions – symposium of academic scholars and senior journalists'.

 

19. Istanbul, Turkey. Annual Convention of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR).' Tower of Babel and the first Big Brother'. (13-17.7.2011)

 

20. Boulder, Colorado. The Center for Media, Religion and Culture. International Conference on Digital Religion. 'Religion, New Media, and Agenda Setting: The Chabad Case Study. (12-15.1.2012).

 

21. New York, USA. Tikvah Fund. Jews and Power. (1-13.12.2014).

 

22. Leipzig, Germany. 70 years after the liberation of the Auschwitz extermination camp. 'Moral dilemmas of life and death, the sacrifice of one's life for the sake of the many, from the Biblical times through the Holocaust era to the 21st century' (26-27.1.2015).

 

23. Boulder, Colorado. The Center for Media, Religion and Culture. International Conference on Gender, Media and Religion. 'Freeing Agunot (Chained Women), Media Credibility and Its Reflection in Jewish Responsa from the Eighteenth to the Twenty-First Century'. (7-10.1.2016).

 

24. Reston, Virginia. Annual Conference of the Association of Professional Ethics (APPA)

 'When the Arrow Came before the Trolley: Jewish Aspects of the Trolley Problem'. (18-21.2.2016).